[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Προθεσμίες | Αρχείο | Συζητήσεις | ΣΕΙΡΗΝΕΣ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Φορέας Εκτέλεσης:

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ)

Φορέας Παρακολούθησης:

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥπΕΠΘ)


Κατάλογος υποέργων που προκρίθηκαν για χρηματοδότηση

(η σειρά παρουσίασης δεν αντανακλά την αξιολογική κατάταξη αλλά την αρχική αρίθμηση, βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου)

Υποέργο 1 Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό για Υπολογιστικά Συστήματα

Περιγραφή Υποέργου

Συντομογραφία Δ.Ε.Λ.Υ.Σ.

 

Ανάδοχος Φορέας: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Εργαστήριο Τεχνολογίας Εκπαίδευσης (ΕΤΕ)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Ευαγγελίδης Γεώργιος
Φορέας TESSERA Multimedia Applications – Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων (Tessera)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Γκαϊντέ Σοφία
Φορέας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Εργαστήριο Η/Υ (ΕΗΥ)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Σαρατζέμη Μαρία-Αικατερίνη
Φορέας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας (ΠΣΦ)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Λεμονίδης Χαράλαμπος

Πίσω στην Κορφή


Υποέργο 2 Ανάπτυξη Πιλοτικού Λογισμικού πολυμέσων για τη θεματική ενότητα της Θρησκευτικής Αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Περιγραφή Υποέργου

Συντομογραφία Θρησκευτική Αγωγή

 

Ανάδοχος Φορέας: MLS Πληροφορική Α.Ε. (MLS)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Χριστοδουλίδης Παναγιώτης
Φορέας Α.Π.Θ., Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργ. Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογιστών (ΕΕΠΥ)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Στρίντζης Μιχαήλ-Γεράσιμος
Φορέας Α.Π.Θ., Τμήμα Θεολογίας, Τομέας Λατρείας Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης (ΤΧΑ)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Βασιλόπουλος Χρήστος

Πίσω στην Κορφή


Υποέργο 4 Ανάπτυξη Σύνθετου Εργαστηριακού Περιβάλλοντος (ΣΕΠ) με χρήση πολυμέσων

Περιγραφή Υποέργου

Συντομογραφία ΣΕΠ

 

Ανάδοχος Φορέας: Α.Π.Θ., Παιδαγωγικό Τμήμα. Δημοτικής Εκπαιδευσης, Τομέας Τεχνολίας και Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά (ΠΤΔΕ)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Ψύλλος Δημήτρης
Φορέας MLS Πληροφορική Laserlock A.E. (LSR)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Ζήσης Ν.
Φορέας Α.Π.Θ., Τμήμα Πληροφορικής, Εργαστήριο Προγραμματισμού (ΕΠΤ)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Βλαχάβας Ι.
Φορέας Α.Π.Θ., Τμήμα Φυσικής, Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης (ΦΣΚ)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Αργυράκης Παναγιώτης

Πίσω στην Κορφή


Υποέργο 7 Ανοιχτό Υπολογιστικό Εργαλείο Λεξικογραφίας, Κειμενολογίου Πολυμέσων & Ασκήσεων Λεξιλογίου

Περιγραφή Υποέργου

Συντομογραφία ΛΕΞΙΠΛΟΗΓΗΣΗ

 

Ανάδοχος Φορέας: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Σταϊνχάουερ Γ.
Φορέας Αθανάσιος. Καστανιώτης ΑΕΒΕΔΕ (Εκδόσεις Καστανιώτη) (ΕΚ)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Σορολοπίδης Γ.

Πίσω στην Κορφή


Υποέργο 9 Μαθησιακό Περιβάλλον Διαλογικών Πολυμέσων για τη Διερευνητική Μελέτη της Ιστορίας και της Τέχνης με τη Χρήση των Ιστορικών Πηγών

Περιγραφή Υποέργου

Συντομογραφία ΚΑΣΤΑΛΙΑ

 

Ανάδοχος Φορέας: 01 Πληροφορική Α.Ε. (01Π)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Μεταξάς Κωνσταντίνος
Φορέας Ανώνυμη Εμπορική Παραγωγική και Εκδοτική Εταιρεία Γραφικών Τεχνών "ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ" (ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Χατζηκόμνου Φραγκίσκος
Φορέας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Σταυρίδου Ελένη
Φορέας Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Πληροφορικής, Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων & Εφαρμογών (Τ.Π.Π.Α.)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Γρηγοριάδου Μαρία

Πίσω στην Κορφή


Υποέργο 11 Η Τέχνη των Μαθηματικών και τα Μαθηματικά της Τέχνης

Περιγραφή Υποέργου

Συντομογραφία ΙΡΙΣ

 

Ανάδοχος Φορέας: Εκπαιδευτήρια Δούκα Α.Ε (ΕΔ)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Κωτσάνης Γιάννης
Φορέας Compupress A.E. (CP)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Ταλιαδώρου Λουκία
Φορέας Excess Information Systems A.E (XS)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Ράμφος Ιωάννης
Φορέας Open University (OU)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Χρονάκη Άννα

Πίσω στην Κορφή


Υποέργο 12 Διαθεματικό Πολυμεσικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό για την ενιαία αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της Βιολογίας, Χημείας, Φυσικής, Τεχνολογίας και Αγωγής Υγείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Περιγραφή Υποέργου

Συντομογραφία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Ανάδοχος Φορέας: Byte Computers ABEE (BYTE)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Σούπος Π.
Φορέας INTE*LEARN, Information Technology in Learning ΕΠΕ (INTE*LEARN)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Καραβελάκη Μαρία
Φορέας Singular Βορείου Ελλάδος Α.Ε. (SINGULAR Β.Ε.)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Βλαχοπούλου Ευθυμία
Φορέας Α.Π.Θ., Τμήμα Πληροφορικής, Εργαστήριο Πολυμέσων (Α.Π.Θ.)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Πομπόρτσης Α.

Πίσω στην Κορφή


Υποέργο 13 Υπόδειγμα Μάθησης & Ανάπτυξης των Ικανοτήτων στην Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό

Περιγραφή Υποέργου

Συντομογραφία ΚΟΤΙΝΟΣ

 

Ανάδοχος Φορέας: Rainbow Computer Α.Ε. (RAINBOW)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Μπιλίτση Κική
Φορέας ΕΚΠΑ, Τμ. Επιστ. Φυσ. Αγωγής & Αθλ/μού, Τομ. Αθλ/κής & Βιολ. της Άσκησης, Εργ/ριο Αθλ/κής Βιομ/κής   (ΕΡΓ.ΑΘΛ.ΒΙΟΜ.)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Μπουντόλος Κωνσταντίνος
Φορέας ΕΚΠΑ, Τμ. Επιστ. Φυσ. Αγωγής & Αθλ/μού, Τομ. Θεωρ. Επ/μών, Εργ/ριο Αθλ/κής Παιδ/κής και Διδ/κής (ΕΡΓ.ΑΘΛ.ΠΑΙΔ.)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Χατζηχαριστός Δημήτριος

Πίσω στην Κορφή


Υποέργο 14 Μαθήματα Διαφυλικής Αγωγής με χρήση πολυμέσων

Περιγραφή Υποέργου

Συντομογραφία ΔΙΑΦΥΛ-Α

 

Ανάδοχος Φορέας: Ε.Μ.Π., Τμ. Ηλ/γων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπ/στών, Τομέας Πληροφορικής, Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών (ΕΜΠ)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Πρωτονοτάριος Εμ
Φορέας Ίδρυμα Μποδοσάκη (ΙΜΠΟΔ)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Βλαστός Δ.
Φορέας ΝΟΥΣ Α.Ε. (ΝΟΥΣ)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Τσαγκρώνης Τάκης
Φορέας Ε.Κ.Π.Α., Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας (ΠΑ)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Παρασκευόπουλος Ι.

Πίσω στην Κορφή


Υποέργο 15 Δικτυωμένη Μάθηση

Περιγραφή Υποέργου

Συντομογραφία ΔΙΚΤΥΩΜΑ

 

Ανάδοχος Φορέας: Conceptum Α.Ε. (CON)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Δαμιανάκης Αδάμ
Φορέας ΙΛΙΑΣ ΑΕ (ΙΛΣ)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Κλημαθιανάκης Πολύβιος
Φορέας Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βοτανικής (ΠΑΝ)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Χριστοδουλάκης Νικόλαος
Φορέας Σ. Πατάκης Α.Ε. (ΠΑΤ)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Πατάκη Ελένη

Πίσω στην Κορφή


Υποέργο 16 Εκπαιδευτικό Λογισμικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περιγραφή Υποέργου

Συντομογραφία ΠΡΩΤΕΑΣ

 

Ανάδοχος Φορέας: Γρ. Κωνσταντόπουλος & ΣΙΑ 0.Ε. – KEYSTONE (KS)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Κωνσταντόπουλος Γρηγόρης
Φορέας Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μαθηματικών, Τομέας Παιδαγωγικής, Ιστορίας & Φιλοσοφίας Μαθηματικών (ΠΠ)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Δρόσος Κώστας

Πίσω στην Κορφή


Υποέργο 17 Διαθεματική προσέγγιση (επιστημολογική - φιλοσοφική) μέσω πολλαπλών αναπαραστάσεων στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών

Περιγραφή Υποέργου

Συντομογραφία Πολλαπλές Αναπαραστάσεις

 

Ανάδοχος Φορέας: Ε.Κ.Π.Α., Παν. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τομέας Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας & Περιβάλλοντος (ΠΤΔΕ)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Κόκκοτας Παναγιώτης
Φορέας Εκδοτικός Τομέας ΟΡΟΣΗΜΟ Α.Ε. ( Ε.Τ.Ο.)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Ζύρμπας Ανδρέας
Φορέας Πληροφορική Τεχνογνωσία Ε.Π.Ε. (ΠΤ)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Κωτσάνης Γιάννης
Φορέας ΦΑΣΜΑ Ο.Ε. (Φάσμα)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Πολυζώης Γιώργος

Πίσω στην Κορφή


Υποέργο 18 Εκπαιδευτικό λογισμικό πολυμέσων με ψηφίδες για τη συνδυασμένη μελέτη οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων με έμφαση στο εμπόριο των λαών

Περιγραφή Υποέργου

Συντομογραφία ΕΡΜΗΣ

 

Ανάδοχος Φορέας: Εκδοτικός Οργανισμός ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ (ΕΟΛ)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Μαχαίρας Ανδρέας
Φορέας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Τομέας Παιδαγωγικής (ΠΙΦΣ)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Μαυρογιώργος Γεώργιος

Πίσω στην Κορφή


Υποέργο 20 ΣΥΜΜΑΧΙΑ - Εκπαιδευτικό πολυχρηστικό εργαλείο προσομοίωσης

Περιγραφή Υποέργου

Συντομογραφία ΣΥΜΜΑΧΙΑ

 

Ανάδοχος Φορέας: EXODUS Aνώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής (EXODUS)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Κωνσταντινίδης Γεώργιος
Φορέας Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Παιδαγωγικό, Τομ. Επιστημών Αγωγής (ΠΑΝ.ΑΘ.)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Τζανή Μαρία
Φορέας Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ & Πληροφορικής (Ε.Π.Υ.)
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου στο Φορέα: Μπακογιάννης Σπύρος

Πίσω στην Κορφή


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση nausika@cti.gr.
Ερωτήσεις για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του έργου στη διεύθυνση
gramnaus@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 12, 2001.