[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Προθεσμίες | Αρχείο | Συζητήσεις | ΣΕΙΡΗΝΕΣ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Η σελίδα αυτή περιέχει συνδέσμους σε όλες τις δημόσιες συζητήσεις σχετικά με το Έργο. Παρακαλούμε να συζητείται εδώ οποιοδήποτε θέμα αφορά όλα τα μέλη του έργου. Ιδιωτικές συζητήσεις γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του έργου (nausika@cti.gr). Φροντίζετε να επισκέπτεστε συχνά αυτή τη σελίδα.

Διαχειριστικά Θέματα

Εδώ συζητούνται θέματα σχετικά με τη λειτουργία και διαχείριση του έργου: οικονομικά, νομικά θέματα, προθεσμίες, απαιτούμενα έντυπα κτλ.

Θέματα σχετικά με το Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Εδω συζητούνται θέματα σχετικά με το περιεχόμενο του έργου: παιδαγωγικά, τεχνολογικά κτλ.


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση nausika@cti.gr.
Ερωτήσεις για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του έργου στη διεύθυνση
gramnaus@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: June 05, 1998.