[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Προθεσμίες | Αρχείο | Συζητήσεις | ΣΕΙΡΗΝΕΣ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


Α/Α Πρότασης 12
Συντομογραφία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τίτλος Πρότασης Διαθεματικό Πολυμεσικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό για την ενιαία αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της Βιολογίας, Χημείας, Φυσικής, Τεχνολογίας και Αγωγής Υγείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Στάδιο Ανάπτυξης

Τελική πιλοτική έκδοση (σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με στόχο να αποτελέσει την αφετηρία για ένα μελλοντικό ολοκληρωμένο προϊόν)

 

Δικαιώματα

Το ΥπΕΠΘ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε όλα τα σχολεία. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στο ΥπΕΠΘ.

Έγκριση Π.Ι.

Εκκρεμεί η αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το λογισμικό.

Διάθεση

Η αναπαραγωγή του λογισμικού επιτρέπεται μόνο από τους δικαιούχους (φορείς του ΥπΕΠΘ, κατασκευαστής).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαθεματικό Πολυμεσικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό παρουσίασης και δημιουργίας συνθετικών εργασιών  που μελετά το γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας και το συνδέει με συναφή γνωστικά αντικείμενα και επιστήμες (όπως Χημεία, Φυσική, Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Αγωγή, Βιοτεχνολογία) ώστε να γίνει πράξη η ενιαία μελέτη των Φυσικών Επιστημών.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το  λογισμικό μελετά το γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας αλλά όχι μεμονωμένα. Το συνδέει με συναφή γνωστικά αντικείμενα και επιστήμες (όπως Χημεία, Φυσική, Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Αγωγή, Βιοτεχνολογία) ώστε να γίνει πράξη η ενιαία μελέτη των Φυσικών Επιστημών.

Στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής τα θέματα που εξετάζονται σχετίζονται πρωταρχικά με το μάθημα της Βιολογίας, ενώ δημιουργούνται και  οι κατάλληλες επεκτάσεις για τη μελέτη και σύνδεση με τη Χημεία, την Αγωγή Υγείας, τη Φυσική και την Περιβαλλοντική Αγωγή, που λειτουργούν επικουρικά στο μάθημα της Βιολογίας.

Το λογισμικό λειτουργεί ως εργαλείο ώθησης των μαθητών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες πολλαπλών μαθησιογενών αλληλεπιδράσεων (μαθητές και υπολογιστής, μαθητές μεταξύ τους, μαθητές και εκπαιδευτικός).

Πρωταρχικοί στόχοι είναι :

1.      να υποστηριχθούν δραστηριότητες των μαθητών που να οδηγούν σε:

O       μάθηση μέσω διεξαγωγής ομαδικής εργασίας,

O       διερευνητική μάθηση,

O       μάθηση μέσω εφαρμογής, και

2.      να προσφερθούν κατάλληλα εργαλεία λογισμικού ώστε οι παραπάνω δραστηριότητες να εμπλέκουν τις μαθητικές ομάδες σε ενέργειες που αποτελούν πλέον βασική γνώση ώστε να μην θεωρείται κάποιος “υπολογιστικά αναλφάβητος” στη εποχή του “παγκόσμιου ηλεκτρονικού χωριού” (πχ. περιήγηση και ανεύρεση πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό - Web browsing, χρήση επεξεργαστή κειμένου και απλής βάσης δεδομένων, οργάνωση ηλεκτρονικής παρουσίασης).

Οι μαθητές με τη χρήση του λογισμικού έχουν την δυνατότητα να προβληματιστούν πάνω σε προβλήματα που αφορούν το περιβάλλον και τη σχέση του με του οργανισμούς, την Φυσική και ειδικά την ενέργεια, την Χημεία και ειδικά τα στοιχεία της που επηρεάζουν την ζωή ( π.χ οξυγόνο) Καλούνται να προβλέψουν το αποτέλεσμα των υποθέσεων τους και να τις ελέγξουν σε περιβάλλον συνεργατικής μάθησης με τη βοήθεια και την συνεργασία του καθηγητή.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο λογισμικό περιλαμβάνονται δραστηριότητες για:

O       Φυσική Β' Γυμνασίου: Άτομο, πυρήνας.

O       Φυσική Γ' Γυμνασίου: ενέργεια, μορφές ενέργειας, μετατροπές ισχύος, άτομο, πυρήνας (εισαγωγικά στοιχεία για ασταθείς πυρήνες, πυρηνική διάσπαση, μεταστοιχείωση, ραδιενέργεια, σχάση, σύντηξη), ηλιακή ενέργεια.

O       Χημεία Γ' Γυμνασίου: μακρομόρια, αμινοξέα, πρωτείνες, νουκλεϊκά οξέα, DNA, RNA.

O       Βιολογία Γ' Γυμνασίου: τι είναι οικολογία, βιόσφαιρα, οικοσύστημα, οργάνωση και λειτουργία οικοσυστήματος, παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον, προβλήματα που προκύπτουν από τον τρόπο ζωής και τις ενέργειες σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, κύτταρο, γενετικό υλικό.

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Στο λογισμικό, εκτός από το CD, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α) Βιβλίο Καθηγητή, β) Βιβλίο Μαθητή, γ) Τεχνικό Εγχειρίδιο.

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά προβλήματα και την χρήση του λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το help desk της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση helpdesk@sch.gr και τηλεφωνικώς στον αριθμό 061-960300.

Πίσω στην συνοπτική περιγραφή των έργων


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση nausika@cti.gr.
Ερωτήσεις για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του έργου στη διεύθυνση
gramnaus@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 12, 2001.