[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Προθεσμίες | Αρχείο | ΣΕΙΡΗΝΕΣ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΟΔΥΣΣΕΙΑ]

penelope.gif (13773 bytes)

Αρχική Σελίδα

Καλώς ήρθατε στην Αρχική Σελίδα του έργου "Ε23" - "Πηνελόπη". Ρίξτε μια ματιά στις Εξελίξεις του κόμβου μας.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη προγραμμάτων παιδαγωγικής αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού, στην ανάπτυξη, σε ευρεία κλίμακα, εκπαιδευτικού λογισμικού και υλικού υποστήριξης για αξιοποίηση της υπολογιστικής τεχνολογίας σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών της ελληνικής Β΄βάθμιας εκπαίδευσης και στην ενεργοποίηση της ελληνικής αγοράς εκπαιδευτικού λογισμικού. Τα λογισμικά που θα παραχθούν στο πλαίσιο του έργου θα αποτελούν επέκταση υπαρχόντων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού που πληρούν τις προδιαγραφές του έργου και έχουν ήδη αξιολογηθεί από αξιόπιστους φορείς. Τα σχέδια επέκτασης θα συντάσσονται με βάση τις υποδείξεις ειδικού γνωμοδοτικού οργάνου και την τεχνική στήριξη του ΙΤΥ και ή υλοποίησή τους θα χρηματοδοτείται εφ’ όσον επιλεγούν από επιτροπή αξιολόγησης. Τα παραχθησόμενα λογισμικά θα αξιολογηθούν στα σχολεία της "Οδύσσειας", τα οποία θα έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και στα οποία θα έχει προηγηθεί εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών οι παραγωγοί των λογισμικών θα πρέπει να ετοιμάσουν το αναγκαίο υλικό και να ενημερώσουν τους επιμορφωτές του ΥπΕΠΘ, αλλά δεν θα έχουν την ευθύνη ούτε το κόστος διεξαγωγής της.

Το εκπαιδευτικό λογισμικό που θα σχεδιασθεί και θα αναπτυχθεί από το έργο, θα αποτελέσει παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Παράλληλα, θα συμφωνεί με τους εκπαιδευτικούς στόχους και τις προτεραιότητες του ΥπΕΠΘ, θα είναι ρεαλιστικό ως προς τους διαθέσιμους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και θα λαμβάνει υπόψη:

Το έργο επίσης στοχεύει στην ενεργοποίηση της ελληνικής αγοράς εκπαιδευτικού λογισμικού και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ φορέων που σχεδιάζουν απαιτήσεις και προδιαγραφές εκπαιδευτικού λογισμικού, φορέων που αναπτύσσουν το λογισμικό (εταίροι ανάπτυξης λογισμικού, εταίροι παιδαγωγικού σχεδιασμού, εταίροι παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού υποστήριξης) και φορέων που αξιολογούν και εφαρμόζουν το λογισμικό στο σχολικό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο έργο “Ε23 - Πηνελόπη" μπορούν να βρουν χρήσιμο υλικό στον κόμβο της "Οδύσσειας”, η οποία είναι η ενέργεια του ΕΠΕΑΕΚ όπου ανήκει το έργο “Ε23 - Πηνελόπη”. Στόχος της ενέργειας είναι η αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως μέρους των βασικών δραστηριοτήτων της. Περιλαμβάνεται χρήση ψηφιακού υλικού και λογισμικού για διάφορα γνωστικά αντικείμενα, χρήση δικτυακών υπολογιστικών υπηρεσιών, καλλιέργεια δεξιοτήτων της κοινωνίας των πληροφοριών και διδασκαλία των αρχών της πληροφορικής. Η αξιοποίηση "ως μέρους των βασικών δραστηριοτήτων της εκπαίδευσης" περιλαμβάνει τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων, τις δράσεις που συμπληρώνουν τη μαθητική ζωή, τη διοίκηση του σχολείου, όλους τους εκπαιδευτικούς, όλους τους μαθητές, καθημερινά. Τα έργα της ενέργειας περιλαμβάνουν επίσης ανάπτυξη υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής στα σχολεία και κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

Ειδικότερο ενδιαφέρον στον κόμβο της “Οδύσσειας” παρουσιάζει το “Ε11 - Οδυσσέας”, ένα άλλο έργο της ενέργειας, σκοπός του οποίου είναι, σε γενικές γραμμές, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η πιλοτική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου σχολείων αποτελούμενου από 60 περίπου σχολικά εργαστήρια στις περιοχές Αχαΐας, Θράκης και τμήματος των Αιγαιοπελαγίτικων νησιών με ενσωμάτωση και χρήση δικτυακών τεχνολογιών (τοπικό δίκτυο και διαδίκτυο/Internet) για την υποστήριξη της διδασκαλίας, την αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου των μαθητών και την διοικητική υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το έργο "Ε31-Μνηστήρες” αποσκοπεί στη λειτουργία 240 επί πλέον σχολικών εργαστηρίων, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος.

Χρήσιμο τέλος υλικό μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στον κόμβο του Αβακίου (βιβλιοθήκη επαναχρησιμοποιήσιμου εκπαιδευτικού λογισμικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Οδύσσειας) και στους κόμβους των έργων “Ε21 - Σειρήνες” και “Ε22 - Ναυσικά”. Τα δύο τελευταία είναι έργα της ίδιας ενέργειας που ήδη υλοποιούνται με στόχο την ανάπτυξη πιλοτικών προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού για την Β’βάθμια εκπαίδευση.


Εξελίξεις

Ακολουθεί ένας κατάλογος από πρόσφατες προσθήκες στον κόμβο μας. Οποτεδήποτε δημοσιεύουμε μια ανακοίνωση, προκήρυξη, έγγραφο ή γενικότερα εισάγεται νέο υλικό στον κόμβο, θα βάζουμε μια ανακοίνωση εδώ. Περιοδικά θα διαγράφουμε από τον κατάλογο τις παλαιότερες ανακοινώσεις.

 

18 Σεπτεμβρίου 2000

18 Σεπτεμβρίου 2000

26 Ιουλίου 2000

15 Ιουνίου 2000

29 Μαϊου 2000

15 Απριλίου 2000

10 Φεβρουαρίου 2000

21 Ιανουαρίου 2000

10 Ιανουαρίου 2000

1 Δεκεμβρίου 1999

30 Νοεμβρίου 1999

29 Οκτωβρίου 1999

28 Σεπτεμβρίου 1999

20 Σεπτεμβρίου 1999

10 Σεπτεμβρίου 1999

23 Ιουλίου 1999

9 Ιουλίου 1999

3 Ιουνίου 1999

Πίσω στην Κορφή

Ερωτήσεις για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του έργου
στη διεύθυνση Penelope.Secretariat@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: September 18, 2000.