[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Προθεσμίες | Αρχείο | Συζητήσεις | ΣΕΙΡΗΝΕΣ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


Α/Α Πρότασης 13
Συντομογραφία ΚΟΤΙΝΟΣ
Τίτλος Πρότασης Υπόδειγμα Μάθησης & Ανάπτυξης των Ικανοτήτων στην Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισμό

Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Στάδιο Ανάπτυξης

Β΄έκδοση πιλοτικού λογισμικού

 

Δικαιώματα

Το ΥπΕΠΘ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε όλα τα σχολεία. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στο ΥπΕΠΘ.

Έγκριση Π.Ι.

Το προϊόν θα αξιολογηθεί όταν ολοκληρωθεί.

Διάθεση

Η αναπαραγωγή και διάθεση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο από τους δικαιούχους (φορείς του ΥπΕΠΘ, Ανάδοχος).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λογισμικό διερευνητικού χαρακτήρα που αφορά το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Aγωγής για το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων της Οικιακής Οικονομίας και της Βιολογίας και προσφέρεται για σχεδιασμό και εφαρμογή διαθεματικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Προσβλέπει στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία κατανόησης της δυναμικής σχέσης της άσκησης, της φυσικής κατάστασης και της διατροφής με την υγεία, ενώ παράλληλα, προτείνει τη διδασκαλία αθλητικών δεξιοτήτων μέσα από ένα αλληλεπιδραστικό και πλούσιο σε αναπαραστάσεις και ευκαιρίες μάθησης περιβάλλον.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το λογισμικό ΚΟΤΙΝΟΣ αφορά το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Aγωγής κυρίως για το Γυμνάσιο αλλά μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί και στο Λύκειο. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων της Οικιακής Οικονομίας και της Βιολογίας και προσφέρεται για σχεδιασμό και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διαθεματικής προσέγγισης.

Η εκπαιδευτική εφαρμογή αναπτύσσεται σε τέσσερις βασικές θεματικές ενότητες ως τμήματα μιας πυραμίδας. Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η υγεία ώστε να οδηγηθεί ο μαθητής στη συνειδητοποίηση ότι η υγεία αποτελεί τον τελικό στόχο και απαιτείται η συμβολή των επιμέρους στοιχείων της πυραμίδας στην επίτευξή του. Στην ενότητα υγεία ο μαθητής γνωρίζει την αξία της άσκησης και της καλής φυσικής κατάστασης για τις ανθρώπινες λειτουργίες. Στην ενότητα διατροφή ο μαθητής εξοικειώνεται με βασικά στοιχεία για τη διατροφή (ομάδες τροφίμων, βιταμίνες κλπ), τη σχέση της με το ιδανικό βάρος και τη σημασία της για τον έλεγχο και τη διατήρηση του σωματικού βάρους σε φυσιολογικά όρια. Η τρίτη θεματική ενότητα αφορά τη φυσική κατάσταση. Στην ενότητα φυσική κατάσταση ο μαθητής μαθαίνει πώς να αξιολογεί και να ελέγχει τη φυσική του κατάσταση κατανοώντας την έννοια και τη σημασία της φυσικής κατάστασης. Στη βάση της πυραμίδας βρίσκονται τα αθλήματα. Στην ενότητα αθλήματα ο μαθητής περιηγείται στον κόσμο των αθλημάτων. Επιλέγοντας το άθλημα που τοποθετείται στο εκάστοτε επίκεντρο ενδιαφέροντος καθηγητή ή/και μαθητή παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την ιστορία του αθλήματος, τους κανονισμούς, την τεχνική και τους παράγοντες που συντελούν στη σωστή εκτέλεσή του.

Το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα στο μαθητή να πειραματίζεται ελεύθερα, να κάνει υποθέσεις ή/και προβλέψεις, να επιλέγει και να δοκιμάζει τις επιλογές του, να δημιουργεί εναλλακτικά προγράμματα άσκησης, να αναζητά συμπληρωματικές πληροφορίες όταν τις χρειάζεται, να ανατροφοδοτείται, να αξιολογεί την πρόοδό του.

Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο ή/και συμπληρωματικό διδακτικό-μαθησιακό εργαλείο καθώς και ως βιβλιοθήκη πλούσιου εποπτικού υλικού.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο λογισμικό περιλαμβάνονται δραστηριότητες για:

O       Φυσική Αγωγή όλων των τάξεων του Γυμνασίου, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις τάξεις του Λυκείου: Άσκηση και Υγεία, Διατήρησε το φυσιολογικό σου βάρος, Γνώρισε τη φυσική σου κατάσταση και προσπάθησε να τη βελτιώσεις, Kλασικός αθλητισμός – Δρόμος 100 μέτρων, Kλασικός αθλητισμός – Άλμα σε μήκος, Kλασικός αθλητισμός – Σφαιροβολία, Aθλοπαιδιές – Καλαθοσφαίριση, Aθλοπαιδιές – Πετοσφαίριση, Aθλοπαιδιές – Χειροσφαίριση, Eνόργανη γυμναστική

O       Οικιακή Οικονομία Β’ Γυμνασίου: μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενότητα της διατροφής

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Στο λογισμικό, εκτός από το CD, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α) Βιβλίο Καθηγητή, β) Βιβλίο Μαθητή γ) Εγχειρίδιο Χρήσης και δ) Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά προβλήματα και την χρήση του λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το help desk της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση helpdesk@sch.gr και τηλεφωνικώς στον αριθμό 061-960300.

Πίσω στην συνοπτική περιγραφή των έργων


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση nausika@cti.gr.
Ερωτήσεις για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του έργου στη διεύθυνση
gramnaus@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 12, 2001.