[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Προθεσμίες | Αρχείο | Συζητήσεις | ΣΕΙΡΗΝΕΣ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


Α/Α Πρότασης 20
Συντομογραφία ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Τίτλος Πρότασης ΣΥΜΜΑΧΙΑ - Εκπαιδευτικό Πολυχρηστικό Εργαλείο Προσομοίωσης

Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Στάδιο Ανάπτυξης

Τελική πιλοτική έκδοση (σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με στόχο να αποτελέσει την αφετηρία για ένα μελλοντικό ολοκληρωμένο προϊόν)

 

Δικαιώματα

Το ΥπΕΠΘ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε όλα τα σχολεία. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στο ΥπΕΠΘ.

Έγκριση Π.Ι.

Εκκρεμεί η αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το λογισμικό.

Διάθεση

Η αναπαραγωγή του λογισμικού επιτρέπεται μόνο από τους δικαιούχους (φορείς του ΥπΕΠΘ, κατασκευαστής).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πολυ-χρηστικό  παιγνίδι προσομοίωσης που αντιστοιχεί στα μαθήματα: Κοινωνιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Στατιστική, Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα και Διαχείριση Φυσικών Πόρων των Β΄ και Γ΄ Λυκείου.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το προϊόν αποτελεί πολυ-χρηστικό (multi-user) παιγνίδι προσομοίωσης το οποίο είναι ελκυστικό για τους μαθητές και ταυτόχρονα καινοτομικό στο τρόπο διδασκαλίας εκπαιδευτικού υλικού από όλο το φάσμα της διδακτέας ύλης της Β’ και Γ΄ Ενιαίου Λυκείου. Η "Συμμαχία" είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο με σκοπό τη σφαιρική αντιμετώπιση εννοιών από τα διδακτικά αντικείμενα της Γ Λυκείου (Κοινωνιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Στατιστική) και Β’ Λυκείου (Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα και Διαχείριση Φυσικών Πόρων) πέρα των ορίων των κλασικών μαθημάτων προσφέροντας έτσι μία διεπιστημονική άποψη και σύνδεσή τους.

Ο κατακερματισμός της γνώσης, καθώς και ο τρόπος που παρέχονται οι ίδιες έννοιες από τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος δε βοηθάει τους εφήβους της ηλικίας αυτής να κατανοήσουν τις πιθανές διασυνδέσεις τους. Στόχος του λογισμικού είναι να συμβάλλει στη διασύνδεση εννοιών μέσα από ένα πλούσιο περιβάλλον προσομοίωσης προκειμένου να αναπτυχθεί η αναλυτική καθώς και η συνθετική σκέψη των εφήβων. Απώτερος στόχος είναι επίσης η εναλλακτική προσέγγιση των συγκεκριμένων εννοιών προκειμένου να αναπτυχθεί η διεπιστημονική σκέψη των παιδιών.

Στη Συμμαχία, οι διαδικασίες και οι έννοιες που προσομοιώνονται είναι κυρίως οικονομικού, κοινωνιολογικού και πολιτικού (θεσμικού) περιεχομένου. Η Συμμαχία αποτελεί μία προσομοίωση πόλης όπου ο μαθητής καλείται να διαχειριστεί οικονομικές, κοινωνικές και θεσμικές (πολιτικές) παραμέτρους ταυτόχρονα με τη διαχείριση των φυσικών πόρων της πόλης αλλά και το στατιστικό μοντέλο πάνω στο οποίο βασίζεται η λειτουργία του λογισμικού. Με τον τρόπο αυτό και υποβοηθούμενος από τον παιγνιώδη χαρακτήρα του εργαλείου ο μαθητής μαθαίνει στην πράξη την πρακτική εφαρμογή εννοιών που μέχρι πρόσφατα μάθαινε στη θεωρία. Είναι άλλωστε γεγονός που το νέο πρόγραμμα σπουδών δίδει βάρος στην πρακτική αξία των μαθημάτων μέσα από τον πειραματισμό και τις εργασίες. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν το εργαλείο είτε ατομικά είτε συναγωνιζόμενοι μεταξύ τους για την ηγεσία της συμμαχίας. Το τελευταίο είναι απαραίτητο εφόσον στο παιχνίδι δημιουργούνται καταστάσεις που απαιτούν τη συνεργασία των πόλεων για να αντιμετωπίσουν έναν κοινό εχθρό ή μία κρίσιμη κατάσταση.

Για τη χρήση του εκπαιδευτικού εργαλείου προτείνονται δύο συμπληρωματικές στρατηγικές εφαρμογής καθώς και τρεις εναλλακτικές επιλογές διδακτικής που περιγράφονται στο Βιβλίο του Καθηγητή. Τα σενάρια χρήσης του λογισμικού έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να βρίσκονται σε πλήρη σύμπνοια με τους παιδαγωγικούς στόχους και προσδοκούν σε σαφές μαθησιακό αποτέλεσμα: να είναι ικανός ο μαθητής να αντιληφθεί και να εφαρμόσει στην πράξη τις έννοιες που έμαθε καθώς και να κατανοήσει την σύνδεση μεταξύ τους.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο λογισμικό περιλαμβάνονται δραστηριότητες για:

O       Διαχείριση φυσικών πόρων Β' Λυκείου: βασικές οικονομικές έννοιες, εδαφικοί πόροι, υδατικοί πόροι, η σχέση μας με τη Γη, χλωρίδα και πανίδα, μορφές ενέργειας.

O       Κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα Β' Λυκείου: θρησκεία και θρησκευτική ζωή, επαγγέλματα της υπαίθρου, η κοινωνία κατά την κλασσική εποχή, ο στρατός, η καθημερινή ζωή, η κοινωνία της πόλης-κράτους στην αρχαϊκή εποχή, κοινωνικοί θεσμοί, η πορεία προς την πόλη-κράτος, η πόλη-κράτος, η δημοκρατική πόλη.

O       Αρχές οικονομικής θεωρίας Γ' Λυκείου: βασικές οικονομικές έννοιες, η ζήτηση των αγαθών, η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος, τα δημόσια οικονομικά.

O       Κοινωνιολογία Γ' Λυκείου: η επιστήμη της κοινωνιολογίας, θεμελίωση και θεωρητικές προσεγγίσεις, πολιτισμικές πρακτικές, κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος, κοινωνική οργάνωση, κοινωνίες στο χώρο και στο χρόνο, η κοινωνική διάρθρωση - διαστρωμάτωση.

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Στο λογισμικό, εκτός από το CD, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α) Βιβλίο Καθηγητή, β) Βιβλίο Μαθητή.

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά προβλήματα και την χρήση του λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το help desk της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση helpdesk@sch.gr και τηλεφωνικώς στον αριθμό 061-960300.

Πίσω στην συνοπτική περιγραφή των έργων


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση nausika@cti.gr.
Ερωτήσεις για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του έργου στη διεύθυνση
gramnaus@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 12, 2001.