[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Προθεσμίες | Αρχείο | Συζητήσεις | ΣΕΙΡΗΝΕΣ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


Α/Α Πρότασης 17
Συντομογραφία Πολλαπλές Αναπαραστάσεις
Τίτλος Πρότασης Πολλαπλές Αναπαραστάσεις-Διαθεματική προσέγγιση (επιστημολογική – φιλοσοφική) μέσω πολλαπλών αναπαραστάσεων στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.

Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Στάδιο Ανάπτυξης

Β΄ έκδοση πιλοτικού λογισμικού

 

Δικαιώματα

Το ΥπΕΠΘ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε όλα τα σχολεία. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στο ΥπΕΠΘ.

Έγκριση Π.Ι.

Το προϊόν θα αξιολογηθεί όταν ολοκληρωθεί.

Διάθεση

Η αναπαραγωγή και διάθεση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο από τους δικαιούχους (φορείς του ΥπΕΠΘ, Ανάδοχος).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαθεματικό λογισμικό προσομοίωσης και παρουσίασης για την επιστημολογική και  φιλοσοφική προσέγγιση μέσω πολλαπλών αναπαραστάσεων των Φυσικών Επιστημών.

Στο λογισμικό παρουσιάζεται προσομοίωση πειραμάτων για:

  1. Κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο
  2. Πειράματα του Γαλιλαίου σε κεκλιμένο επίπεδο
  3. Μηχανή τύπου Atwood
  4. Διαδοχικές κινήσεις κινητών
  5. Σχετικότητα Γαλιλαίου
  6. Σχετικότητα Einstein
  7. Ηλεκτρικό πεδίο
  8. Λογικά κυκλώματα

Ένα άλλο μέρος του λογισμικού περιλαμβάνει κείμενα Ιστορίας των Επιστημών αλλά και Επιστημολογίας σχετικής με  αυτά τα πειράματα αλλά και με γενικότερα θέματα φυσικής.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το λογισμικό έχει ως σκοπό:

O       Να υποστηρίξει τη διδασκαλία του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών μέσα από ένα πληροφορικό μαθησιακό περιβάλλον ανοικτής διερεύνησης και να τη συνδέσει και με άλλα μαθήματα όπως η Φιλοσοφία και η Ιστορία.

 Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι:

O       Η διαθεματική προσέγγιση

O       Η διερευνητική υφή

O       Η προώθηση της  συνεργατικής και ανακαλυπτικής μάθησης

O       Η δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων

Στο λογισμικό περιλαμβάνονται τρεις διασυνδεόμενοι άξονες  παρουσίασης των φυσικών εννοιών:

O       Ιστορικός

O       Πειραματικός

O       Φιλοσοφικός – Επιστημολογικός

Ο πρώτος και ο τρίτος άξονας παρουσιάζονται με χρήση υπερκειμένων ενώ ο δεύτερος με διαφόρων μορφών αναπαραστάσεις (προσομοίωση, στιγμιότυπα, γραφικές παραστάσεις).

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο λογισμικό περιλαμβάνονται δραστηριότητες για:

O       Φυσική Α’ Λυκείου: Μηχανική, Είδη κινήσεων, Επιτάχυνση, Ταχύτητα, Ερμηνεία Γραφικών παραστάσεων, Διάγραμμα επιτάχυνσης – χρόνου, ταχύτητας – χρόνου, θέσης – χρόνου, Υπολογισμός του ολικού διαστήματος από την γραφική παράσταση, Νόμος του Νεύτωνα

O       Ιστορία των Επιστημών Γ’ Λυκείου: Αριστοτέλης, Γαλιλαίος Καρτέσιος, Νεύτωνας, Maxwell, Einstein

O       Φιλοσοφία Γ΄ Λυκείου

O       Φυσική Θετικής Κατεύθυνσης  Γ΄ Λυκείου: Θεωρία της σχετικότητας.

O       Φυσική Β΄ Λυκείου: Ηλεκτρισμός , ηλεκτρικό φορτίο, ηλεκτρικό πεδίο , ένταση ηλ. πεδίου

Υπάρχουν επίσης πειράματα με λογικές πύλες, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στα μαθηματικά και στην πληροφορική αν και η σχετική ύλη έχει αφαιρεθεί από το αναλυτικό πρόγραμμα.

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Στο λογισμικό, εκτός από το CD, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α) Βιβλίο του Δασκάλου, β) Βιβλίο Μαθητικών Δραστηριοτήτων γ) Εγχειρίδιο Χρήσης.

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά προβλήματα και την χρήση του λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το help desk της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση helpdesk@sch.gr και τηλεφωνικώς στον αριθμό 061-960300.

Πίσω στην συνοπτική περιγραφή των έργων


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση nausika@cti.gr.
Ερωτήσεις για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του έργου στη διεύθυνση
gramnaus@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 12, 2001.