[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Προθεσμίες | Αρχείο | Συζητήσεις | ΣΕΙΡΗΝΕΣ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


Α/Α Πρότασης 14
Συντομογραφία ΔΙΑΦΥΛ-Α
Τίτλος Πρότασης Μαθήματα Διαφυλικής Αγωγής με χρήση πολυμέσων

Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Στάδιο Ανάπτυξης

Δεν υπάρχει ακόμα διαθέσιμη έκδοση του λογισμικού

 

Δικαιώματα

Το ΥπΕΠΘ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε όλα τα σχολεία. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στο ΥπΕΠΘ.

Έγκριση Π.Ι.

Το προϊόν θα αξιολογηθεί όταν ολοκληρωθεί.

Διάθεση

Η αναπαραγωγή και διάθεση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο από τους δικαιούχους (φορείς του ΥπΕΠΘ, Ανάδοχος).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαδραστικό λογισμικό παρουσίασης και εξάσκησης για την υποστήριξη του αντικειμένου της Διαφυλλικής Αγωγής στο πλαίσιο του μαθήματος Αγωγής Υγείας . Αναφέρεται στα ζητήματα  (α) της ενήβωσης, (β) της αντισύλληψης. (γ) του αναπαραγωγικού  συστήματος και (δ) του ιού HIV – AIDS και της προφύλαξης.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το λογισμικό επιδιώκει να  αποτελέσει  πρόσφορο όχημα για την άμεση εισαγωγή στα σχολεία μιας ορθολογικά οργανωμένης διαφυλικής αγωγής, σε συνεργασία πάντα με τους ενημερωμένους καθηγητές των παιδιών.

Η πρόταση αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση λογισμικού για τρεις ενότητες των διαφυλικών σχέσεων και της σεξουαλικής αγωγής:

i) Ενήβωση: Βιοσωματικές και ψυχολογικές αλλαγές

ii) Το δικαίωμα να λες ΟΧΙ

iii) Επιπτώσεις της πρώιμης σεξουαλικής δραστηριότητας.

Το λογισμικό είναι προδιαγεγραμμένο για χρήση στο Γυμνάσιο ή το Λύκειο με τη συνεργασία των καθηγητών και όχι για να χρησιμοποιείται από τον μαθητή στο σπίτι. Βασισμένο σε παιδαγωγικές προσεγγίσεις εισάγει τη διαφυλική αγωγή με διαδραστικά σενάρια βασισμένα σε κινούμενα σχέδια και αντίστοιχους χαρακτήρες και πληροφορία πολυμεσικής μορφής. Το λογισμικό είναι έτσι δομημένο ώστε να παρακινεί το μαθητή για συμμετοχή στη διαδικασία των σεναρίων –και συνεπώς στη διαδικασία της γνώσης– αντί του να είναι απλός δέκτης της πληροφορίας. Το λογισμικό αποτελείται από δομικές μονάδες οι οποίες επιτρέπουν ευελιξία και στον καθηγητή και στο μαθητή.

Το λογισμικό περιλαμβάνει :

  • Διδακτικές ενότητες οι οποίες εμπεριέχουν πολυμέσα
  • Μικρόκοσμους με διάφορους χαρακτήρες (animation)  με τους οποίους ο χρήστης μπορεί να συμμετέχει ενεργά στην εξέλιξη ενός σεναρίου
  • Ερωτήσεις και Τεστ για την εξέταση της ύλης που έχει διδαχθεί
  • Βιβλιοθήκη και λεξικό
  • Δυνατότητα αξιολόγησης της εργασίας του μαθητή
  • Δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο λογισμικό περιλαμβάνονται δραστηριότητες για:

O       Βιολογία Γ’ Γυμνασίου: Αναπαραγωγή του ανθρώπου (αναπαραγωγικό σύστημα, μηνιαίος κύκλος, σύλληψη)

O       Αγωγή Υγείας Γ' Γυμνασίου (εκτός αναλυτικού προγράμματος): Ανθρώπινο βιολογικό αναπαραγωγικό σύστημα, AIDS, Οικογενειακός προγραμματισμός

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Η πληροφορία αυτή δεν είναι διαθέσιμη.

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά προβλήματα και την χρήση του λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το help desk της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση helpdesk@sch.gr και τηλεφωνικώς στον αριθμό 061-960300.

Πίσω στην συνοπτική περιγραφή των έργων


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση nausika@cti.gr.
Ερωτήσεις για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του έργου στη διεύθυνση
gramnaus@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 12, 2001.