[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Προθεσμίες | Αρχείο | Συζητήσεις | ΣΕΙΡΗΝΕΣ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


Αρχική Σελίδα

Καλώς ήρθατε στην Αρχική Σελίδα του έργου "Ε22" - "Ναυσικά". Ρίξτε μια ματιά στις Εξελίξεις του κόμβου μας.

Το έργο στοχεύει στην ενεργοποίηση της ελληνικής αγοράς εκπαιδευτικού λογισμικού, την πιλοτική ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού και υλικού υποστήριξης για αξιοποίηση της υπολογιστικής τεχνολογίας σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών της Β’βάθμιας εκπαίδευσης. Το λογισμικό που θα παραχθεί στα πλαίσια του έργου θα αξιολογηθεί στα σχολεία της "Οδύσσειας", τα οποία θα έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και στα οποία θα έχει προηγηθεί εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών οι παραγωγοί του λογισμικού θα πρέπει να ετοιμάσουν το αναγκαίο υλικό και να ενημερώσουν τους επιμορφωτές του ΥπΕΠΘ, αλλά δεν θα έχουν την ευθύνη ούτε το κόστος διεξαγωγής της. Το εκπαιδευτικό λογισμικό που θα σχεδιασθεί και θα αναπτυχθεί από το έργο αυτό θα αποτελέσει παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών και των μαθητών προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της κοινωνίας των πληροφοριών. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνεί με τους εκπαιδευτικούς στόχους και τις προτεραιότητες του ΥπΕΠΘ, να είναι ρεαλιστικό ως προς τους διαθέσιμους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και να λαμβάνει υπόψη:

Το έργο ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ φορέων που ορίζουν προδιαγραφές εκπαιδευτικού λογισμικού, φορέων που αναπτύσσουν το λογισμικό (εταίροι ανάπτυξης λογισμικού, εταίροι παιδαγωγικού σχεδιασμού, εταίροι παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού υποστήριξης) και φορέων που αξιολογούν και εφαρμόζουν στο σχολικό περιβάλλον το λογισμικό. Είναι επιθυμητή η συμμετοχή φορέων οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην εκτέλεση των πιλοτικών έργων του σύνθετου έργου “Ε21” - “Σειρήνες”. Οι φορείς υλοποίησης του λογισμικού υποβάλλουν προτάσεις σε ενώσεις (consortia) οι οποίες πρέπει να εκπροσωπούν τις παιδαγωγικές, τεχνολογικές, εκπαιδευτικές και επιχειρηματικές πλευρές της ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού.

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προτάσεις στο έργο “Ε22” - "Ναυσικά" μπορούν να βρουν χρήσιμο υλικό στον κόμβο της "Οδύσσειας”, η οποία είναι η ενέργεια του ΕΠΕΑΕΚ όπου ανήκει το έργο “Ε22” - “Ναυσικά”. Στόχος της ενέργειας είναι η αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως μέρος των βασικών δραστηριοτήτων της. Περιλαμβάνεται χρήση λογισμικού και ψηφιακού υλικού για διάφορα γνωστικά αντικείμενα, χρήση δικτυακών υπολογιστικών υπηρεσιών, καλλιέργεια δεξιοτήτων της κοινωνίας των πληροφοριών και διδασκαλία των αρχών της πληροφορικής. Η αξιοποίηση "ως μέρους των βασικών δραστηριοτήτων της εκπαίδευσης" περιλαμβάνει τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων, τις δράσεις που συμπληρώνουν τη μαθητική ζωή, τη διοίκηση του σχολείου, όλους τους εκπαιδευτικούς, όλους τους μαθητές, καθημερινά. Τα έργα της ενέργειας περιλαμβάνουν ανάπτυξη υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής στα σχολεία, κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών, και ανάπτυξη λογισμικού και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.

Ειδικότερο ενδιαφέρον στον κόμβο της “Οδύσσειας” παρουσιάζει το “Ε11” - “Οδυσσέας”, ένα άλλο έργο της ενέργειας, σκοπός του οποίου είναι, σε γενικές γραμμές, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η πιλοτική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου σχολείων αποτελούμενου από 60 περίπου σχολικά εργαστήρια στις περιοχές Αχαΐας, Θράκης και τμήματος των Αιγαιοπελαγίτικων νησιών με ενσωμάτωση και χρήση δικτυακών τεχνολογιών (τοπικά και διαδίκτυα/Internet) για την υποστήριξη της διδασκαλίας, την αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου των μαθητών και την διοικητική υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Χρήσιμο τέλος υλικό μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στον κόμβο του Αβάκιου (βιβλιοθήκη επαναχρησιμοποιήσιμου εκπαιδευτικού λογισμικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Οδύσσειας) και στον κόμβο του έργου “Ε21” - “Σειρήνες”. Το τελευταίο είναι έργο της ίδιας ενέργειας που ήδη υλοποιείται με παραπλήσιους στόχους.


Εξελίξεις

Ακολουθεί ένας κατάλογος από πρόσφατες προσθήκες στον κόμβο μας. Οποτεδήποτε δημοσιεύουμε μια ανακοίνωση, προκήρυξη, έγγραφο ή γενικότερα εισάγεται νέο υλικό στον κόμβο, θα βάζουμε μια ανακοίνωση εδώ. Περιοδικά θα σβήνουμε από τον κατάλογο τις παλαιότερες ανακοινώσεις.

 

11 Μαΐου 2000

12 Ιανουαρίου 2000

12 Ιανουαρίου 2000

10 Ιανουαρίου 2000

22 Οκτωβρίου 1999

21 Ιουλίου 1999

2 Ιουλίου 1999

30 Απριλίου 1999

27 Ιανουαρίου 1999

Πίσω στην Κορφή

Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση nausika@cti.gr.
Ερωτήσεις για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του έργου στη διεύθυνση
gramnaus@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: May 11, 2000.