[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Προθεσμίες | Αρχείο | Συζητήσεις | ΣΕΙΡΗΝΕΣ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η σελίδα αυτή περιέχει ένα κατάλογο από προγραμματισμένα γεγονότα και σημαντικές προθεσμίες.


Γεγονότα

6/11/98, ώρα 14:00 στα γραφεία Αθήνας του ΙΤΥ, Γ. Παπανδρέου 70, 157 73 ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Αποσφράγιση των φακέλων των προτάσεων

20/10/98 (το αργότερο)

Δίνονται διευκρινήσεις και απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή προτάσεων, στον παρόντα κόμβο

5/10/98, ώρα 10:00πμ στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Παστέρ (στο νέο κτίριο της βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου), Βασ. Σοφίας 127, Αθήνα

Ημερίδα πληροφόρησης για τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις στο έργο.
Πρόγραμμα Ημερίδας

10/9/98

Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

9/9/98

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

 

Πίσω στην Κορφή

Προθεσμίες

30/10/98

Υποβολή προτάσεων για το έργο

20/10/98

Προθεσμία υποβολής αιτήσεως για τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού (εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται χωρίς κόστος και χρονικό περιορισμό τα στοιχεία του διαγωνισμού από τη διεύθυνση: http://odysseia.cti.gr/nausika/archive.htm#Guide)

7/10/98

Αποστολή διευκρινιστικών ερωτήσεων σχετικά με την υποβολή προτάσεων για το έργο

Πίσω στην Κορφή

Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση nausika@cti.gr.
Ερωτήσεις για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του έργου στη διεύθυνση
gramnaus@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: December 23, 1998.