[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Προθεσμίες | Αρχείο | Συζητήσεις | ΣΕΙΡΗΝΕΣ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


Α/Α Πρότασης 7
Συντομογραφία ΛΕΞΙΠΛΟΗΓΗΣΗ
Τίτλος Πρότασης Ανοιχτό Υπολογιστικό Εργαλείο Κειμενολογίου Πολυμέσων & Ασκήσεων Λεξιλογίου

Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Στάδιο Ανάπτυξης

Β΄ έκδοση πιλοτικού λογισμικού

 

Δικαιώματα

Το ΥπΕΠΘ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε όλα τα σχολεία. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στο ΥπΕΠΘ.

Έγκριση Π.Ι.

Το προϊόν θα αξιολογηθεί όταν ολοκληρωθεί.

Διάθεση

Η αναπαραγωγή και διάθεση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο από τους δικαιούχους (φορείς του ΥπΕΠΘ, Ανάδοχος).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανοιχτό λεξικολογικό εργαλείο τριών επιπέδων που περιλαμβάνει Λεξικογράφο (γλωσσάρι ), Κειμενολόγιο Πολυμέσων και Ασκησιολόγιο λεξιλογίου τα οποία καλύπτουν 5 διαφορετικές θεματικές περιοχές: Πληροφορική, Βιολογία, Οικονομία, Πολιτική Eπιστήμη-Δίκαιο και Αισθητική Aγωγή.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «ΛΕΞΙΠΛΟΗΓΗΣΗ» είναι ένα τρίπτυχο ανοικτό λεξικολογικό εργαλείο διαθεματικής προσέγγισης μαθημάτων που διδάσκονται στο Ενιαίο Λύκειο. Πρόκειται για ένα λογισμικό που δίνει τη δυνατότητα αφενός μεν στους καθηγητές όλων των ειδικοτήτων του Λυκείου να το χρησιμοποιήσουν για να διαφοροποιήσουν τον μέχρι σήμερα τρόπο προσέγγισης του μαθήματός τους και αφετέρου στους μαθητές να κατανοήσουν έννοιες/όρους κάθε μαθήματος μέσα από τη διερευνητική μάθηση, τη διαθεματική προσέγγιση και τη συνεργατική προσπάθεια σε διασχολικό και ενδοσχολικό επίπεδο.

Το ανοιχτό αυτό λεξικολογικό εργαλείο των τριών επιπέδων περιλαμβάνει:

·         Λεξικογράφο

          Ο Λεξικογράφος είναι ένα γλωσσάρι που καλύπτει στην παρούσα υλοποίηση 5 διαφορετικές θεματικές περιοχές/μαθήματα που διδάσκονται στο Λύκειο: 1. Πληροφορική, 2. Βιολογία, 3. Οικονομία, 4. Πολιτική Eπιστήμη-Δίκαιο και 5. Αισθητική Aγωγή. Δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης/ενημέρωσης του καταχωρημένου υλικού, αλλά και καταχώρησης νέων λημμάτων και νέων Θεματικών Περιοχών από τους μαθητές και καθηγητές.

·         Κειμενολόγιο πολυμέσων

          Το Κειμενολόγιο είναι ένα ανθολόγιο επιστημονικών κειμένων που αντιστοιχούν στις πέντε Θεματικές Περιοχές/μαθήματα Επίσης θα περιλαμβάνει  σκίτσα, animation και ήχους, τα οποία θα είναι διασυνδεδεμένα με τα αντίστοιχα κείμενα .Το Κειμενολόγιο θα δίνει επίσης τη δυνατότητα αναζήτησης/ενημέρωσης του καταχωρημένου υλικού, αλλά και καταχώρησης νέων κειμένων από τους μαθητές και καθηγητές.

  • Ασκησιολόγιο λεξιλογίου

Το Ασκησιολόγιο είναι ένα εργαλείο που προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους σε ότι αφορά την ορολογία στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα με την επίλυση ασκήσεων λεξιλογίου. Τους παρέχει επίσης τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους ασκήσεις

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το λογισμικό περιέχει έτοιμο υλικό και δραστηριότητες που καλύπτουν 5 μαθήματα:

O       Πληροφορική Α’, Β’, Γ’ Λυκείου

O       Βιολογία Β’, Γ’ Λυκείου

O       Οικονομία Α’  Λυκείου

O       Αρχές Δικαίου και Πολιτικών Θεσμών Β’ Λυκείου

O       Αισθητική Αγωγή Α’ , Γ’ Λυκείου

Ως ανοικτό λεξικολογικό εργαλείο όμως, μπορεί να εμπλουτιστεί με υλικό και ασκήσεις για κάθε μάθημα Γυμνασίου και Λυκείου.

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Στο λογισμικό, εκτός από το CD, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α) Εγχειρίδιο Καθηγητή, β) Εγχειρίδιο Μαθητή, γ) Τεχνικό Εγχειρίδιο.

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά προβλήματα και την χρήση του λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το help desk της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση helpdesk@sch.gr και τηλεφωνικώς στον αριθμό 061-960300.

Πίσω στην συνοπτική περιγραφή των έργων


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση nausika@cti.gr.
Ερωτήσεις για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του έργου στη διεύθυνση
gramnaus@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 12, 2001.