[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Συνεργάτες | Προθεσμίες | Αρχείο | Εργαστήρι | Συζητήσεις | Αξιολόγηση | ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


Αρχική Σελίδα

Καλώς ήρθατε στην Αρχική Σελίδα του έργου "Σειρήνες". Ρίξτε μια ματιά στις Εξελίξεις του κόμβου μας.

Το έργο στοχεύει στην ενεργοποίηση της ελληνικής αγοράς εκπαιδευτικού λογισμικού, την εκπόνηση μελετών σχεδιασμού και παιδαγωγικής αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού και την πιλοτική ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού και υλικού υποστήριξης για αξιοποίηση της υπολογιστικής τεχνολογίας σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών του Γυμνασίου. Το λογισμικό που θα παραχθεί στα πλαίσια του έργου θα αξιολογηθεί στα 60 Γυμνάσια του δικτύου του Οδυσσέα, τα οποία θα έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και στα οποία θα έχει προηγηθεί εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Για την εκπαίδευση αυτή, οι παραγωγοί του λογισμικού θα πρέπει να ετοιμάσουν το αναγκαίο υλικό και να ενημερώσουν τους επιμορφωτές του ΥΠΕΠΘ, αλλά δεν θα έχουν την ευθύνη ούτε το κόστος διεξαγωγής της. Αντίστοιχη προσπάθεια με αυτή των "Σειρήνων" για τα Λύκεια θα καλυφθεί από άλλο έργο στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ. Το εκπαιδευτικό λογισμικό που θα σχεδιασθεί και θα αναπτυχθεί από το έργο αυτό θα αποτελέσει παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών και των μαθητών της μέσης εκπαίδευσης στις νέες συνθήκες ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνεί με τους εκπαιδευτικούς στόχους και τις προτεραιότητες του ΥΠΕΠΘ, να είναι ρεαλιστικό ως προς τους διαθέσιμους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και να λαμβάνει υπόψη:

Το έργο ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ φορέων που σχεδιάζουν απαιτήσεις και προδιαγραφές εκπαιδευτικού λογισμικού, φορέων που αναπτύσσουν το λογισμικό (εταίροι ανάπτυξης λογισμικού, εταίροι παιδαγωγικού σχεδιασμού, εταίροι παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού υποστήριξης) και φορέων που αξιολογούν και εφαρμόζουν στο σχολικό περιβάλλον το λογισμικό. Οι φορείς υλοποίησης του λογισμικού υποβάλλουν προτάσεις σε ενώσεις (consortia) οι οποίες πρέπει να εκπροσωπούν τις παιδαγωγικές, τεχνολογικές, εκπαιδευτικές και επιχειρηματικές πλευρές της ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού. Κύριος φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Β'βάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ (υπεύθυνος: Ι. Κυρτάτος) και ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης το ΙΤΥ (υπεύθυνος: Θ. Χατζηλάκος). Η Διεύθυνση Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει την ευθύνη του προσδιορισμού των εκπαιδευτικών στόχων και προτεραιοτήτων για τις προδιαγραφές του λογισμικού, της προκήρυξης των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, της σύγκλισης και υποστήριξης των επιτροπών αξιολόγησης, της εφαρμογής και αξιολόγησης του λογισμικού στην τάξη. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) έχει αναλάβει την υποστήριξη του έργου με έμπειρο τεχνικό και παιδαγωγικό προσωπικό, την εκπόνηση προδιαγραφών, τη σύνταξη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, τη διοργάνωση ημερίδας πληροφόρησης, την έκδοση αναλυτικού οδηγού, την ηλεκτρονική διάθεση ενημερωτικού υλικού και προτύπων δειγμάτων, τη σύσταση και παρακολούθηση των επιτροπών αξιολόγησης, τη σύνταξη και υπογραφή συμβάσεων, τις διαπραγματεύσεις με τις υποψήφιες ενώσεις οργανισμών, την υποστήριξη και παρακολούθηση των έργων ανάπτυξης, την εφαρμογή, ποιοτικό έλεγχο και αξιολόγηση του λογισμικού σε εργαστηριακό περιβάλλον, την τεκμηρίωση της εμπειρίας και τη διοίκηση του έργου.


Εξελίξεις

Ακολουθεί ένας κατάλογος από πρόσφατες προσθήκες στον κόμβο μας. Οποτεδήποτε δημοσιεύουμε μια ανακοίνωση, προκήρυξη, έγγραφο ή γενικότερα εισάγεται νέο υλικό στον κόμβο, θα βάζουμε μια ανακοίνωση εδώ. Περιοδικά θα σβήνουμε από τον κατάλογο τις παλαιότερες ανακοινώσεις.

16 Φεβρουαρίου 1999

02 Φεβρουαρίου 1999

21 Δεκεμβρίου 1998

22 Οκτωβρίου 1998

6 Ιουλίου 1998

12 Ιουνίου 1998

30 Απριλίου 1998

27 Απριλίου 1998

3 Απριλίου 1998

17 Μαρτίου 1998

13 Μαρτίου 1998

Πίσω στην Κορφή

Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση seirines@cti.gr.
Οι ενώσεις που μετέχουν στη Β' φάση του έργου μπορούν να απευθύνονται για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο στη διεύθυνση
gramseir@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 29, 2001.