[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Προθεσμίες | Αρχείο | Συζητήσεις | ΣΕΙΡΗΝΕΣ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


Α/Α Πρότασης 9
Συντομογραφία ΚΑΣΤΑΛΙΑ
Τίτλος Πρότασης Μαθησιακό Περιβάλλον Διαλογικών Πολυμέσων για τη Διερευνητική Μελέτη της Ιστορίας και της Τέχνης με τη Χρήση των Ιστορικών Πηγών

Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Στάδιο Ανάπτυξης

Β΄ έκδοση πιλοτικού λογισμικού

 

Δικαιώματα

Το ΥπΕΠΘ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε όλα τα σχολεία. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στο ΥπΕΠΘ.

Έγκριση Π.Ι.

Το προϊόν θα αξιολογηθεί όταν ολοκληρωθεί.

Διάθεση

Η αναπαραγωγή και διάθεση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο από τους δικαιούχους (φορείς του ΥπΕΠΘ, Ανάδοχος).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λογισμικό διερευνητικής αναζήτησης με γνωστικά αντικείμενα την Ιστορία και τnν Τέχνη. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην Ιστορία της Αρχαϊκής Κορίνθου και Αθήνας και στη διαμόρφωση της αρχαίας Ελληνικής Τέχνης.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η “ΚΑΣΤΑΛΙΑ” είναι ένα μαθησιακό περιβάλλον διαλογικών πολυμέσων, υποστηριζόμενο από υπολογιστές και δίκτυο, για τη διερευνητική μελέτη της ιστορίας και της τέχνης με τη χρήση των ιστορικών πηγών.

Το λογισμικό διαθέτει στον μαθητή ιστορικές πηγές ως πληροφοριακό υλικό και σειρά εργαλείων (βιβλιοθήκες έρευνας οργανωμένες σε βάση δεδομένων, εικονικό μουσείο, χάρτες, ευρετήρια) για την επεξεργασία των πηγών. Διαθέτει επίσης χώρο εργασίας μέσα στον οποίο μπορούν να μελετηθούν επιλεγμένες θεματικές ενότητες του γνωστικού αντικειμένου. Οι άξονες για τον προσανατολισμό της μελέτης είναι τα σενάρια, που επιτρέπουν να φωτισθούν διάφορες όψεις των θεματικών ενοτήτων (μείζονα σενάρια), αλλά και οι δραστηριότητες και οι εργασίες που περιέχονται στα σενάρια. Παρέχονται ακόμη δυνατότητες εμπλουτισμού του λογισμικού με νέες θεματικές ενότητες – σενάρια - δραστηριότητες και αντίστοιχο υλικό ιστορικών πηγών, όπως επίσης και δυνατότητα χρήσης δικτύου για επικοινωνία με μαθητές και καθηγητές του ίδιου ή άλλων σχολείων για συλλογική αντιμετώπιση και εκτέλεση εργασιών.

Για τη μελέτη του αρχαϊκού κόσμου το διδακτικό υλικό αναφέρεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

·         Αρχαϊκή Κόρινθος - εμπορική Πόλη-Κράτος της Μεσογείου

 • Αρχαϊκή Αθήνα - η θεμελίωση  δημοκρατικών θεσμών
 • Η τέχνη της αρχαϊκής Κορίνθου και της αρχαϊκής Αθήνας

Για τη μελέτη κάθε θεματικής ενότητας έχουν αναπτυχθεί σενάρια βαθμιαία αυξανόμενης πολυπλοκότητας.  Τα σενάρια ανά θεματική ενότητα είναι:

·         Αρχαϊκή Κόρινθος - εμπορική Πόλη-Κράτος της Μεσογείου

  • Γεωγραφικός χώρος της πρώιμης αρχαϊκής Κορίνθου (τέλος 8ου αι. π.Χ. - αρχές 7ου αι. π.Χ.)
  • Πρώιμη αρχαϊκή κοινωνία της Κορίνθου (τέλος 8ου αι. π.Χ – αρχές 7ου αι. π.Χ.)
  • Ανάπτυξη της πόλης-κράτους

·         Αρχαϊκή Αθήνα - η θεμελίωση  δημοκρατικών θεσμών

  • Η Αττική χώρα και κοινωνία κατά την πρώιμη Aρχαϊκή φάση (αρχές 7ου αι. π.Χ.)
  • Από τα φυλετικά κράτη στην πόλη-κράτος
  • Αναζήτηση της ευνομίας (τέλος 7ου- 6ος π.Χ αιώνας)
  • Η κατάκτηση της ισονομίας
 • Η τέχνη της αρχαϊκής Κορίνθου και της αρχαϊκής Αθήνας
  • Η τέχνη της αρχαϊκής Κορίνθου - καινοτομίες και ανατολικές επιδράσεις
  • Η τέχνη της αρχαϊκής Αθήνας - ανάδειξη του ατόμου

Ο καθηγητής μπορεί να επιλέξει για τη θεματική ενότητα που θα διαπραγματευτούν οι μαθητές του σενάριο, δραστηριότητα και τις αντίστοιχες σ΄ αυτήν εργασίες που του παρέχει το λογισμικό και αναθέτει στους μαθητές είτε ατομικά είτε σε μικρές ομάδες την εκτέλεσή τους με τη χρήση των ιστορικών πηγών. Το λογισμικό παρέχει επίσης στον καθηγητή τη δυνατότητα να δημιουργεί και δικά του σενάρια και να τα εντάσσει σ’ αυτό.

Ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που του παρέχει το λογισμικό και να καταγράψει τα συμπεράσματά του στο φύλλο εργασίας.

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο λογισμικό περιλαμβάνονται δραστηριότητες με τους εξής διδακτικούς στόχους ανά τάξη

O       Ιστορία Α’ Λυκείου:

o        Επιστημονικός τρόπος προσέγγισης της ιστορικής γνώσης: χρήση ιστορικών πηγών, διατύπωση και έλεγχος υποθέσεων, ερμηνεία δεδομένων, συγκρότηση επιχειρημάτων, ένταξη ιστορικών γεγονότων στον χώρο και τον χρόνο, αιτιακές σχέσεις

o        Πολιτισμική προσφορά του Ελληνισμού από την Αρχαιότητα ως την Αναγέννηση

O       Ιστορία Β' Λυκείου:

o        Επιστημονικός τρόπος προσέγγισης της ιστορικής γνώσης: χρήση ιστορικών πηγών, διατύπωση και έλεγχος υποθέσεων, ερμηνεία δεδομένων, συγκρότηση επιχειρημάτων, ένταξη ιστορικών γεγονότων στον χώρο και τον χρόνο, αιτιακές σχέσεις

o        Κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα, δραστηριότητες των κατοίκων

O       Κοινωνιολογία Γ' Λυκείου (επιλογής):

o        Κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα, δραστηριότητες των κατοίκων

o        Αποδοχή του δημοκρατικού ιδεώδους ως βασικού στοιχείου για την οργάνωση της κοινωνικής και πολιτικής ζωής

O        Κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα Β’ Λυκείου (επιλογής):

o        Κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα, δραστηριότητες των κατοίκων

o        Αποδοχή του δημοκρατικού ιδεώδους ως βασικού στοιχείου για την οργάνωση της κοινωνικής και πολιτικής ζωής

O       Αισθητική Αγωγή Α' Λυκείου:

o        Πολιτισμική προσφορά του Ελληνισμού από την Αρχαιότητα ως την Αναγέννηση

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Στο λογισμικό, εκτός από το CD, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α) Βιβλίο Καθηγητή, β) Τετράδιο Μαθητή γ) Εγχειρίδιο Χρήσης.

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά προβλήματα και την χρήση του λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το help desk της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση helpdesk@sch.gr και τηλεφωνικώς στον αριθμό 061-960300.

Πίσω στην συνοπτική περιγραφή των έργων


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση nausika@cti.gr.
Ερωτήσεις για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του έργου στη διεύθυνση
gramnaus@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 12, 2001.