[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Προθεσμίες | Αρχείο | Συζητήσεις | ΣΕΙΡΗΝΕΣ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


Α/Α Πρότασης 15
Συντομογραφία ΔΙΚΤΥΩΜΑ
Τίτλος Πρότασης Δικτυωμένη Μάθηση

Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Στάδιο Ανάπτυξης

Β΄ έκδοση πιλοτικού λογισμικού

 

Δικαιώματα

Το ΥπΕΠΘ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε όλα τα σχολεία. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στο ΥπΕΠΘ.

Έγκριση Π.Ι.

Το προϊόν θα αξιολογηθεί όταν ολοκληρωθεί.

Διάθεση

Η αναπαραγωγή και διάθεση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο από τους δικαιούχους (φορείς του ΥπΕΠΘ, Ανάδοχος).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λογισμικό που αξιοποιεί το διαδίκτυο για την υλοποίηση ενός συστήματος τηλεμάθησης. Το σύστημα χρησιμοποιεί την μέθοδο των «σεναρίων με σκοπιμότητα» (goal based scenarios), τα οποία εξελίσσονται στα πλαίσια εικονικών κόσμων που περιλαμβάνουν αλληλεπιδρώντες «πόρους» και «χαρακτήρες» - τους οποίους υποδύονται οι χρήστες. Το υλικό της εφαρμογής περιλαμβάνει την παρουσίαση δύο ελληνικών οικοσυστημάτων και μιας παραλιακής τουριστικής πόλης και υποστηρίζει το μάθημα των Αρχών Περιβαλλοντικών Επιστημών και δευτερευόντως τα μαθήματα των Αρχών Οικονομίας και της Βιολογίας.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το λογισμικό αξιοποιεί τις διαθέσιμες τεχνολογίες του διαδικτύου και υλοποιεί ένα σύστημα ανάπτυξης εφαρμογών τηλεμάθησης για χρήση στα τοπικά δίκτυα των σχολείων. Το σύστημα χρησιμοποιεί την μέθοδο των «σεναρίων με σκοπιμότητα» (goal based scenarios) ως μέθοδο υλοποίησης των εφαρμογών τηλεμάθησης. Με την βοήθεια του συστήματος μπορούν να προδιαγραφούν διάφορα σενάρια όπου κάθε κατάσταση στην εξέλιξη του σεναρίου εξυπηρετεί κάποια συγκεκριμένη σκοπιμότητα και εμπεριέχει μία συλλογιστική την οποία αποδέχθηκε και κατανόησε ο μαθητής. Τα σενάρια μπορούν να είναι περισσότερα του ενός και μοιράζονται κοινές καταστάσεις. Έτσι ανάλογα με τις επιλογές που κάνει ο χρήστης μπορεί να μεταβαίνει από το ένα σενάριο στο άλλο και να συμμετέχει στην μαθησιακή διαδικασία από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ο χρήστης μπορεί επίσης να υποδυθεί κάποιους συγκεκριμένους χαρακτήρες οι οποίοι έχουν διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα με την κατάσταση του σεναρίου στο οποίο βρίσκονται. Οι χαρακτήρες αυτοί δραστηριοποιούνται μέσα σ’ ένα εικονικό κόσμο με προδιαγραμμένες από το σύστημα διαδικασίες και αξίες. Ο κάθε χρήστης υιοθετεί ένα χαρακτήρα και συμμετέχει στον εικονικό κόσμο μέσα από την επαφή χρήσης (User Interface) που έχει συσχετιστεί με τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, ενώ παράλληλα μπορεί και επιδρά πάνω σε αντικείμενα ή άλλους χαρακτήρες του εικονικού κόσμου στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του. Οι εικονικοί κόσμοι περιέχουν επίσης πόρους που αλληλεπιδρούν με τους χαρακτήρες αλλά βρίσκονται υπό τον έλεγχο του συστήματος. Τέλος όλοι οι χρήστες ανεξάρτητα σε ποιο σενάριο ή κατάσταση βρίσκονται μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδες συζητήσεων οι οποίες έχουν συσταθεί είτε από το διαχειριστή του συστήματος είτε από τους ίδιους τους χρήστες δυναμικά. Στις ομάδες αυτές μπορεί να γίνονται συζητήσεις ή να διατυπώνονται ερωτήσεις και απαντήσεις. Ειδικά εργαλεία βοηθούν το διαχειριστή του συστήματος να οργανώνει αποδοτικά τις συζητήσεις και να παράγει αναφορές για τα θέματα που συζητήθηκαν.

Το Συνοδευτικό Υλικό της εφαρμογής αφορά την παρουσίαση τριών Ελληνικών οικοσυστημάτων, των παραγόντων που τα επηρεάζουν και του κύκλου ζωής τους. Ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται ως μέλος του οικοσυστήματος και αλληλεπιδρά με αυτό. Προτείνονται συγκεκριμένα θέματα για μελέτη με την μορφή ερωτημάτων στις απαντήσεις των οποίων οδηγείται ο μαθητής μέσα από μία διαδικασία επιλογών και παρατήρησης των αποτελεσμάτων που φέρνουν οι επιλογές του στο εξεταζόμενο οικοσύστημα. Η επιλογή να καλυφθούν δύο οικοσυστήματα - Νησί του κεντρικού Αιγαίου, Φυλλοβόλο δάσος της Βορείου Ελλάδας - και μία παραλιακή πόλη με τουριστικές δραστηριότητες επιτρέπει την άνετη κάλυψη οκτώ και πλέον διδακτικών ωρών.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο λογισμικό περιλαμβάνονται δραστηριότητες για:

O       Αρχές Οικονομίας Α’ Λυκείου: παραδοσιακά επαγγέλματα, οικονομική ανάπτυξη με σεβασμό στο οικοσύστημα

O       Περιβαλλοντική Αγωγή Γ’ Γυμνασίου, Α’ και Β’ Λυκείου: οικοσυστήματα (νησιωτικό μεσογειακό οικοσύστημα, φυλλοβόλο δάσος Βορείου Ελλάδος, ισορροπία οικοσυστημάτων, επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα)

O       Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Στο λογισμικό, εκτός από το CD, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α) Εγχειρίδιο χρήσης για τον Καθηγητή, β) Εγχειρίδιο χρήσης για τον Μαθητή γ) Συνοδευτικό υλικό-Δραστηριότητες.

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά προβλήματα και την χρήση του λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το help desk της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση helpdesk@sch.gr και τηλεφωνικώς στον αριθμό 061-960300.

Πίσω στην συνοπτική περιγραφή των έργων


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση nausika@cti.gr.
Ερωτήσεις για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του έργου στη διεύθυνση
gramnaus@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 12, 2001.