[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Προθεσμίες | Αρχείο | Συζητήσεις | ΣΕΙΡΗΝΕΣ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


Α/Α Πρότασης 1
Συντομογραφία Δ.Ε.Λ.Υ.Σ.
Τίτλος Πρότασης Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό για Υπολογιστικά Συστήματα

Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Στάδιο Ανάπτυξης

Τελική πιλοτική έκδοση (σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με στόχο να αποτελέσει την αφετηρία για ένα μελλοντικό ολοκληρωμένο προϊόν)

 

Δικαιώματα

Το ΥπΕΠΘ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε όλα τα σχολεία. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στο ΥπΕΠΘ.

Έγκριση Π.Ι.

Το λογισμικό έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για χρήση στα σχολεία.

Διάθεση

Το λογισμικό έχει αποσταλεί σε ορισμένους επιμορφωτές. Η αναπαραγωγή του λογισμικού επιτρέπεται μόνο από τους δικαιούχους (φορείς του ΥπΕΠΘ, κατασκευαστής).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λογισμικό που υποστηρίζει τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στο επίπεδο του Λυκείου. Περιλαμβάνει τέσσερις μικρόκοσμους:

(α) Διερεύνησης των τμημάτων από ενός Η/Υ και της λειτουργίας τους

(β) Διερεύνησης της διαδικασίας εκκίνησης ενός Η/Υ

(γ) Κωδικοποίησης δεδομένων και την εκτέλεση βασικών πράξεων στο δυαδικό σύστημα,

(δ) Προγραμματισμού, στον οποίο ο μαθητής μπορεί να γράψει ένα πρόγραμμα και να δει την εκτέλεσή του σε μια εικονική  μηχανή.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το προϊόν Δ.Ε.Λ.Υ.Σ. (Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό για Υπολογιστικά Συστήματα) αποτελεί εκπαιδευτικό λογισμικό που υποστηρίζει τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στο επίπεδο της Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου ("Εφαρμογές Η/Υ" της Α' τάξης και «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Β’ τάξης). Συγκεκριμένες θεματικές ενότητες του λογισμικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο μάθημα της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο όπως και στο μάθημα «Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων» της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του Ενιαίου Λυκείου. Η ύλη που περιέχεται στο λογισμικό καλύπτει συγκεκριμένες ενότητες των οποίων η διδασκαλία υπολογίζεται ότι απαιτεί τουλάχιστον 10 διδακτικές ώρες.

 

Η ανάπτυξη του λογισμικού στηρίχθηκε στις εξής διαπιστώσεις:

O       Επισταμένες έρευνες διαπιστώνουν διεθνώς την ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών σχετικών με ορισμένες έννοιες της Πληροφορικής.

O       Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής είναι πολύ μεγάλες (κυρίως τα σύγχρονα συστήματα GUI και πολυμέσων, αλλά και οι δικτυακές δυνατότητες) - τόσο για τη δημιουργία διδακτικών καταστάσεων που θα βοηθήσουν την υπέρβαση των δυσκολιών όσο και για τη ενίσχυση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μαθητών.

O       Η έρευνα της αγοράς έδειξε ότι το προϋπάρχον εκπαιδευτικό λογισμικό για την Πληροφορική ελάχιστα διαφέρει από ένα ηλεκτρονικό βιβλίο - κι εν γένει ελάχιστα μπορεί να ικανοποιήσει τις τρέχουσες διδακτικές ανάγκες.

 Το λογισμικό Δ.Ε.Λ.Υ.Σ. αντίθετα, στηρίζεται σε μια διδακτική ανάλυση των αναγκών. Έτσι η λειτουργία του δε θα πρέπει να νοηθεί αυτόνομη. Το λογισμικό έχει λειτουργικότητα μόνο στα πλαίσια οργανωμένων διδακτικών καταστάσεων ως συστατικό μέρος τους.

 Το λογισμικό περιλαμβάνει ορισμένους μικρόκοσμους:

O       Έναν μικρόκοσμο διερεύνησης των τμημάτων από τα οποία αποτελείται ένας Η/Υ και της λειτουργίας τους.

O       Έναν μικρόκοσμο που διερευνά τη λειτουργία των Η/Υ και περιλαμβάνει ένα τμήμα σχετικό με την εκκίνηση ενός Η/Υ.

O       Έναν μικρόκοσμο σχετικό με την κωδικοποίηση φυσικών αριθμών και την εκτέλεση της πρόσθεσης των δυαδικών αναπαραστάσεων δύο φυσικών αριθμών.

O       Έναν μικρόκοσμο προγραμματισμού στον οποίο ο μαθητής μπορεί να γράψει ένα πρόγραμμα και στη συνέχεια να διαπιστώσει - κατά την εκτέλεση του προγράμματος - τις ενδιάμεσες τιμές των μεταβλητών, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διερμηνεία του προγράμματος του σε assembly και την εκτέλεση του σε μια δυνητική μηχανή. Ο μαθητής μπορεί να διαπιστώσει τις ενδιάμεσες τιμές των καταχωρητών και των προσωρινών μεταβλητών που χρησιμοποιεί η δυνητική μηχανή.

 Τονίζεται ότι σε κάθε μικρόκοσμο και για κάθε τμήμα του, συμπεριλαμβάνονται πολλές δραστηριότητες των μαθητών - προσανατολισμένες κυρίως στην επίλυση προβλημάτων. Όλοι αυτοί οι μικρόκοσμοι λειτουργούν διαδραστικά - δηλαδή ο χρήστης μπορεί να παρέμβει όποτε θέλει κι όπου θέλει.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο λογισμικό περιλαμβάνονται δραστηριότητες για:

O       Πληροφορική Α' Λυκείου: εξοικείωση με τη λειτουργία και τα βασικά συστατικά μέρη του Η/Υ, εκκίνηση ενός προσωπικού Η/Υ, εξοικείωση με το δυαδικό σύστημα, τεχνολογία και μαθηματικές βάσεις του συστήματος επεξεργασίας δεδομένων ενός Η/Υ, εξοικείωση με περιβάλλοντα προγραμματισμού και προγραμματιστικές δραστηριότητες.

O       Εφαρμογές Πληροφορικής Α' Λυκείου: εξοικείωση με τη λειτουργία και τα βασικά συστατικά μέρη του Η/Υ, εκκίνηση ενός προσωπικού Η/Υ.

O       Πληροφορική Β' Λυκείου:  εξοικείωση με τη λειτουργία και τα βασικά συστατικά μέρη του Η/Υ,  εκκίνηση ενός προσωπικού Η/Υ, εξοικείωση με το δυαδικό σύστημα,  τεχνολογία και μαθηματικές βάσεις του συστήματος επεξεργασίας δεδομένων ενός Η/Υ, εξοικείωση με περιβάλλοντα προγραμματισμού και προγραμματιστικές δραστηριότητες.

O       Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα Γ΄ Λυκείου: εξοικείωση με περιβάλλοντα προγραμματισμού και προγραμματιστικές δραστηριότητες.

 Ορισμένα τμήματα του λογισμικού θα μπορούσαν, με την εκπόνηση κατάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από καθηγητές ή επιμορφωτές, να υποστηρίξουν την διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στην Α' και Β'  Γυμνασίου (εξοικείωση με τη λειτουργία και τα βασικά συστατικά μέρη του Η/Υ,  εκκίνηση ενός προσωπικού Η/Υ) καθώς και την διδασκαλία αντίστοιχων μαθημάτων των Τ.Ε.Ε.

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Στο λογισμικό, εκτός από το CD, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α) Βιβλίο Καθηγητή, β) Βιβλίο Μαθητή, γ) Οδηγίες Εγκατάστασης.

 Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά προβλήματα και την χρήση του λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το help desk της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση helpdesk@sch.gr και τηλεφωνικώς στον αριθμό 061-960300.

Πίσω στην συνοπτική περιγραφή των έργων


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση nausika@cti.gr.
Ερωτήσεις για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του έργου στη διεύθυνση
gramnaus@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 12, 2001.