[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Προθεσμίες | Αρχείο | Συζητήσεις | ΣΕΙΡΗΝΕΣ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


Α/Α Πρότασης 18
Συντομογραφία ΕΡΜΗΣ
Τίτλος Πρότασης Εκπαιδευτικό λογισμικό πολυμέσων με ψηφίδες για τη συνδυασμένη μελέτη οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων με έμφαση στο εμπόριο των λαών

Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Στάδιο Ανάπτυξης

Α΄ έκδοση πιλοτικού λογισμικού

 

Δικαιώματα

Το ΥπΕΠΘ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε όλα τα σχολεία. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στο ΥπΕΠΘ.

Έγκριση Π.Ι.

Το προϊόν θα αξιολογηθεί όταν ολοκληρωθεί.

Διάθεση

Η αναπαραγωγή και διάθεση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο από τους δικαιούχους (φορείς του ΥπΕΠΘ, Ανάδοχος).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διερευνητικό λογισμικό για τη συνδυασμένη μελέτη οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων των ανθρώπων. Δίνει έμφαση  στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, την αξιοποίηση και κατανομή ενεργειακού δυναμικού στον Ελλαδικό χώρο, καθώς τη σχέση προσφοράς και ζήτησης κατά τις εμπορικές συναλλαγές.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το λογισμικό ΕΡΜΗΣ είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό με διαθεματικό χαρακτήρα, το οποίο στηρίζεται στην ιδέα της «λειτουργικής συνύπαρξης» και «αξιοποίησης» με τα άλλα διδακτικά μέσα του σχολείου.

Το λογισμικό, με βάση την ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας επιδιώκει:

O       Να μεταφέρει στην πράξη οικονομικούς όρους και θεωρίες που διδάσκονται στο σχολείο.

O       Να δώσει στους καθηγητές ένα εργαλείο με το οποίο θα μπορούν να διερευνήσουν μαζί με τους μαθητές πολλαπλές λύσεις για το ίδιο πρόβλημα.

O       Να αναδείξει την πολυπλοκότητα του οικονομικού φαινομένου

O       Να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές απέναντι στα προβλήματα που συνεπάγεται η αλόγιστη συμπεριφορά.

Το λογισμικό ΕΡΜΗΣ απευθύνεται κυρίως στους καθηγητές των οικονομικών μαθημάτων στο λύκειο αλλά και των καθηγητών που διδάσκουν Τεχνολογία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διδασκαλία της Γεωγραφίας στο γυμνάσιο.

Η χρήση του λογισμικού στηρίζεται σε τρεις διαφορετικές διδακτικές ενότητες οι οποίες αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Με το λογισμικό οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να πλοηγηθούν σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να πραγματοποιήσουν μία σειρά από επιλογές και να εκτελέσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες προκειμένου να συμπληρώσουν και να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους. Έχουν την δυνατότητα να ορίσουν τις δικές τους παραμέτρους, να παρατηρήσουν πως επηρεάζονται τα αποτελέσματα και να συλλέξουν και να επεξεργαστούν στοιχεία. Οι ενότητες που προσφέρονται είναι:

O       «Η επιχείρησή μου»: σε αυτήν οι μαθητές ασχολούνται με το δημιουργία μιας βιώσιμης επιχείρησης και μέσα από την επεξεργασία δεδομένων γνωρίζουν όλα τα στοιχεία μιας παραγωγικής διαδικασίας και την οργάνωση μιας επιχείρησης.

O       «Η αγορά στην πόλη μου»: οι μαθητές εξετάζουν την λειτουργία της αγοράς για κάποιο υποθετικό προϊόν και μερικούς βασικούς παράγοντες που την επηρεάζουν.

O       «Η ενέργεια στην καθημερινή ζωή»: οι μαθητές διερευνούν τις πηγές ενέργειας, τους τύπους κατανάλωσης ενέργειας, τα οφέλη και τις επιπτώσεις από τη χρήση διαφόρων ενεργειακών πόρων.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη χρήση του λογισμικού είναι:

O       Αναβάθμιση της μαθησιακής διαδικασίας μέσα από ολοκληρωμένη διαθεματική προσέγγιση.

O       Εμπλουτισμός και υποστήριξη των αλληλοσυμπληρούμενων μαθημάτων της Οικονομίας όπως η Γεωγραφία, η Οικιακή Οικονομία, Πληροφορική, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Καταναλωτή, Τεχνολογία κ.α.

O       Πρόκληση συμμετοχής των μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία με όρους συνεργασίας, ομαδικότητας και δημιουργικότητας.

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο λογισμικό περιλαμβάνονται δραστηριότητες για:

O       Αρχές Οικονομίας Α’ Λυκείου: η παραγωγή, η σύγχρονη επιχείρηση, μορφές επιχειρήσεων, παραγωγική διαδικασία, οι κίνδυνοι και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, το κίνητρο της παραγωγής, η οργάνωση της σύγχρονης επιχείρησης, η εργασία στην σύγχρονη επιχείρηση, έσοδα – κόστος – κέρδος.

O       Αρχές Οικονομίας Α’ Λυκείου: η ζήτηση των αγαθών, συμπεριφορά του καταναλωτή, νόμοι ζήτησης – καμπύλη ζήτησης, αγοραία καμπύλη ζήτησης, προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης, ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, συνολική δαπάνη καταναλωτών, ελαστική και ανελαστική ζήτηση.

O       Αρχές Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Β’ Λυκείου: ανθρωπογενείς επιδράσεις στο περιβάλλον, οικολογία και άνθρωπος.

O       Διαχείριση Φυσικών Πόρων Β’ Λυκείου: διαχείριση φυσικών πόρων, μορφές ενέργειας.

O       Γεωγραφία Α’ Γυμνασίου: φυσικός πόρος, ενέργεια και άνθρωπος, η κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα.

O       Πληροφορική Λυκείου: γενική επισκόπηση εφαρμογών πληροφορικής, το λογισμικό των εφαρμογών, συνθετικές εργασίες με λογισμικό, πληροφορική και σύγχρονος κόσμος.

O       Πληροφορική Β’ Γυμνασίου: τεχνολογία υπολογιστών, αποθήκευση πληροφοριών στον Η/Υ, πολυμέσα, εργαλεία – τεχνικές, συνθετικές εργασίες με λογισμικό, ο υπολογιστής στη ζωή μας.

O       Οικιακή Οικονομία Β’ Γυμνασίου: οικονομικοί πόροι και οικονομία, οι οικονομικές μονάδες και ο ρόλος τους, ζήτηση – προσφορά, προσδιορισμός της τιμής σε μια αγορά, συμπεριφορά του καταναλωτή και οικονομική πραγματικότητα, παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά του καταναλωτή, φυσικοί πόροι και ενεργειακή κατάσταση, ενέργεια και ενεργειακή κατάσταση, ήπιες μορφές ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος, οικολογική κρίση.

O       Τεχνολογία Α’ Λυκείου: επιλογή θέματος για πραγματοποίηση έρευνας ή συγγραφής εργασίας.

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Στο λογισμικό, εκτός από το CD, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α) Βιβλίο Καθηγητή, β) Βιβλίο Μαθητή.

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά προβλήματα και την χρήση του λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το help desk της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση helpdesk@sch.gr και τηλεφωνικώς στον αριθμό 061-960300.

Πίσω στην συνοπτική περιγραφή των έργων


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση nausika@cti.gr.
Ερωτήσεις για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του έργου στη διεύθυνση
gramnaus@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 12, 2001.