[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Προθεσμίες | Αρχείο | Συζητήσεις | ΣΕΙΡΗΝΕΣ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


Α/Α Πρότασης 4
Συντομογραφία ΣΕΠ
Τίτλος Πρότασης Ανάπτυξη Σύνθετου Εργαστηριακού Περιβάλλοντος (ΣΕΠ) με χρήση πολυμέσων

Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Στάδιο Ανάπτυξης

Β΄ έκδοση πιλοτικού λογισμικού

 

Δικαιώματα

Το ΥπΕΠΘ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε όλα τα σχολεία. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στο ΥπΕΠΘ.

Έγκριση Π.Ι.

Το προϊόν θα αξιολογηθεί όταν ολοκληρωθεί

Διάθεση

Η αναπαραγωγή και διάθεση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο από τους δικαιούχους (φορείς του ΥπΕΠΘ, Ανάδοχος).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λογισμικό προσομοίωσης που επιτρέπει τον πειραματισμό στα θέματα Θερμοδυναμικής και Θερμότητας σε εικονικό περιβάλλον.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το λογισμικό "ΣΕΠ : Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον" αποτελείται από δυο ανοιχτά εικονικά εργαστήρια: το "Εργαστήριο Θερμότητας" και το "Εργαστήριο Θερμοδυναμικής". Παράλληλα, με τα εργαστήρια αυτά, προσφέρεται μια επιλεγμένη σειρά θεμάτων πολυμέσων, που άπτονται της τεχνολογίας και των καθημερινών εφαρμογών. Στο πλαίσιο του λογισμικού, τα εικονικά πειράματα και το πολυμεσικό υλικό είναι διαρθρωμένα, νοηματικά και οπτικά, σε τρεις διακριτούς χώρους :

α. το εικονικό εργαστήριο θερμότητας

β. το εικονικό εργαστήριο θερμοδυναμικής

γ. την εικονική βιβλιοθήκη που περιέχει το πολυμεσικό υλικό.

Κάθε ένα από τα δυο εικονικά εργαστήρια αποτελούν και ένα προσομοιωμένο μικρόκοσμο της φυσικής επιστήμης. Το κάθε εικονικό εργαστήριο εξαρτάται, στον τρόπο λειτουργίας του, από τον εκπαιδευτικό ή τον μαθητή στον οποίο αναφέρεται. Αναφερόμενο στον εκπαιδευτικό, διατίθεται όλο το υλικό (όργανα, συσκευές, κλπ) για τη σύνθεση του εικονικού πειράματος. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει τα εικονικά όργανα, και είτε συνθέτει ο ίδιος την πειραματική διάταξη, είτε απλώς διαθέτει τα εικονικά όργανα στον μαθητή, ώστε ο τελευταίος να συνθέσει την εικονική διάταξη. Έτσι, ο μικρόκοσμος, δεν είναι προκατασκευασμένος, ούτε αυστηρά συγκεκριμένος, αλλά μπορεί να δημιουργηθεί είτε από τον εκπαιδευτικό, είτε και από το μαθητή, εφόσον ο εκπαιδευτικός το επιθυμεί, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που προσδίδει στη διδασκαλία. Ιδιαίτερο βάρος στο εικονικό εργαστήριο αποδίδεται στη δημιουργία και την ερμηνεία από τον μαθητή των γραφικών παραστάσεων. Από την άποψη της οπτικής απεικόνισης του, των χειρισμών και των λειτουργιών στο εσωτερικό του, το εικονικό εργαστήριο προσφέρει αξιοπιστία κατά την αναπαραγωγή των φυσικών φαινομένων και σε μεγάλο βαθμό πιστότητα των πειραματικών δραστηριοτήτων και ρεαλιστική απόδοση τους.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο λογισμικό περιλαμβάνονται δραστηριότητες για:

O       Φυσική Β' Γυμνασίου: Θερμοκρασία και Θερμότητα, Θερμικά Φαινόμενα.

O       Φυσική Α' Λυκείου:  Διατήρηση ολικής ενέργειας και υποβάθμισή της

O       Φυσική Β’ Λυκείου (Θετική-Τεχνολογική Κατεύθυνση):  Κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων, Θερμοδυναμική

O       Χημεία Α’ Λυκείου: Καταστατική εξίσωση των αερίων

O       Χημεία Β’ Λυκείου (Θετική-Τεχνολογική Κατεύθυνση):  Προσθετικές ιδιότητες των διαλυμάτων.

O       Χημεία Γ’ Λυκείου (Θετική Κατεύθυνση): 1ος θερμοδυναμικός νόμος

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Στο λογισμικό, εκτός από το CD, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α) 4 εγχειρίδια καθηγητή (χρήσης, διδακτικής προσέγγισης, θερμότητας, θερμοδυναμικής), β) 3 εγχειρίδια μαθητή (χρήσης, θερμότητας, θερμοδυναμικής) και γ) τεχνικό εγχειρίδιο

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά προβλήματα και την χρήση του λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το help desk της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση helpdesk@sch.gr και τηλεφωνικώς στον αριθμό 061-960300.

Πίσω στην συνοπτική περιγραφή των έργων


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση nausika@cti.gr.
Ερωτήσεις για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του έργου στη διεύθυνση
gramnaus@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 12, 2001.