Ελληνικά
        Σχολεία
             στην
      Κοινωνία
                της
Πληροφορίας

Ελληνικά Σχολεία στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Ελληνική Έκδοση
Ελληνική Έκδοση
 

wpe1.jpg (1113 bytes)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Νέος δικτυακός τόπος για το εκπαιδευτικό λογισμικό που έχει αναπτυχθεί - εξελληνιστεί στο πλαίσιο της Ενέργειας Οδύσσεια

Nέα μορφή του δικτυακού τόπου του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

 

English Version
English Version