[ Αρχική Σελίδα | Φορείς | Προθεσμίες | Αρχείο | Συζητήσεις | ΣΕΙΡΗΝΕΣ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |ΟΔΥΣΣΕΙΑ]


Α/Α Πρότασης 16
Συντομογραφία ΠΡΩΤΕΑΣ
Τίτλος Πρότασης Εκπαιδευτικό Λογισμικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Στάδιο Ανάπτυξης

Β΄ έκδοση πιλοτικού λογισμικού

 

Δικαιώματα

Το ΥπΕΠΘ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε όλα τα σχολεία. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στο ΥπΕΠΘ.

Έγκριση Π.Ι.

Το προϊόν θα αξιολογηθεί όταν ολοκληρωθεί.

Διάθεση

Η αναπαραγωγή και διάθεση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο από τους δικαιούχους (φορείς του ΥπΕΠΘ, Ανάδοχος).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λογισμικό διερευνητικού και πειραματικού χαρακτήρα που  παρέχει δυνατότητες συγγραφής, σύνθεσης και οπτικού προγραμματισμού για τη διδασκαλία των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής με παραδείγματα από άλλες επιστήμες. Η εφαρμογή αναφέρεται στις έννοιες της πιθανότητας, σχετικής συχνότητας, τυχαίας μεταβλητής, μαθηματικής ελπίδας, διασποράς, τυπικής απόκλισης, δυωνυμικής κατανομής, στατιστικής και της αθροιστικής συχνότητας

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ΠΡΩΤΕΑΣ καλύπτει οκτώ διδακτικές ώρες διδασκαλίας των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής με παραδείγματα από άλλες επιστήμες στο πλαίσιο του μαθήματος των μαθηματικών της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου.  Οι έννοιες που καλύπτονται είναι αυτές της Πιθανότητας, της Σχετικής συχνότητας, της Τυχαίας μεταβλητής της Μαθηματικής Ελπίδας, της Διασποράς, της Τυπικής απόκλισης, της Δυωνυμικής  Κατανομής, της Στατιστικής και των ειδικότερων μεθόδων της και της Αθροιστικής Συχνότητας οι οποίες θα προσεγγίζονται με τις εξής διαδικασίες:

α) Παρουσίαση και ανάδειξη του ζητήματος μέσα από παραδείγματα και καταστάσεις οικείες στους μαθητές.

β) Χρήση ενός παραδείγματος οπτικοποίησης της έννοιας .

γ) Ετυμολογική προσέγγιση στους όρους με αντίστοιχη εννοιολογική ανάλυση.

δ) Χρήση δενδροδιαγραμμάτων για λογική ανάλυση των ενδεχομένων σε διάφορες «φάσεις» (δενδροδιαγράμματα τριών σταδίων).

Το υλικό παρουσιάζεται   με κείμενο, εικόνες, animations, ήχο, βίντεο, διαγράμματα και  στο τέλος κάθε ενότητας περιλαμβάνονται ασκήσεις και ερωτήσεις διαφόρων τύπων.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο λογισμικό περιλαμβάνονται δραστηριότητες για:

O  Μαθηματικά Γ’ Γυμνασίου: Εισαγωγή, Πειράματα Τύχης, Δειγματικός χώρος,    Ενδεχόμενα.

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Στο λογισμικό, εκτός από το CD, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω εγχειρίδια: α) Εγχειρίδιο Καθηγητή, β) Εγχειρίδιο Μαθητή γ) Εγχειρίδιο Χρήσης.

Για βοήθεια σχετικά με τεχνικά προβλήματα και την χρήση του λογισμικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το help desk της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση helpdesk@sch.gr και τηλεφωνικώς στον αριθμό 061-960300.

Πίσω στην συνοπτική περιγραφή των έργων


Για να επικοινωνήστε με όλη την ομάδα του έργου απευθυνθείτε στη διεύθυνση nausika@cti.gr.
Ερωτήσεις για διαχειριστικά θέματα ή για προβλήματα σχετικά με τον κόμβο μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του έργου στη διεύθυνση
gramnaus@cti.gr.
Τελευταία ενημέρωση: March 12, 2001.