Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΠεριεχόμενα της τοποθεσίαςΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Τα Έργα της Οδύσσειας

 
Α/Α Συνοπτικός Τίτλος Έργου
1. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
1 Οδυσσέας: Πιλοτική Ανάπτυξη δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής σε 64 Γυμνάσια στις περιοχές Αχαΐας, Θράκης και Αιγαίου
2 Λαέρτης: Πιλοτική αξιοποίηση δικτυακής και
υπολογιστικής υποδομής σε 15 Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια
3 Ελπήνωρ: Πιλοτική Ανάπτυξη δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής σε 15 Ενιαία Λύκεια
4 Νησί των Φαιάκων: Πιλοτική παιδαγωγική αξιοποίηση δικτυακής και υπολογιστικής τεχνολογίας σε 15 Δημοτικά Σχολεία
5 Τηλέμαχος ΙΙ: Ανάπτυξη και λειτουργία υποδομής ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ σε 69 μικρά και απομακρυσμένα σχολεία

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

6 Σειρήνες: Πιλοτικές μελέτες ένταξης, αξιολόγησης και ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού πολυμέσων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
7 Ναυσικά: Ανάπτυξη πιλοτικού εκπαιδευτικού λογισμικού πολυμέσων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
8 Πηνελόπη: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού πολυμέσων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε ευρεία κλίμακα
9 Κίρκη: Προσαρμογή Διεθνούς Εκπαιδευτικού Λογισμικού στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα
10 Μέδουσα & Τα Φτερά του Ερμή: Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας στο Ελληνικό Δίκτυο Σχολείων

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

11 Μνηστήρες: Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη λειτουργίας υπολογιστικού εξοπλισμού εργαστηρίων σε ευρεία κλίμακα
12 Ασκοί του Αιόλου: Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού, δικτύωση και υποστήριξη λειτουργίας σχολ. Δικτύου σε ευρεία κλίμακα

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

13 Ε41: Πρόγραμμα άμεσης υλοποίησης ενδοσχολικής επιμόρφωσης
14 Ε42: Μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιμορφωτών
15 Ηώς: Υποστήριξη εκπαιδευτικών

5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

16 E51, E52, E54, E55, E56, E57: Έργα επίδειξης Νέων Τεχνολογιών

6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

17 Καλυψώ: Διοίκηση της ενέργειας - Project management
18 Λωτοφάγοι: Διάδοση των αποτελεσμάτων της ενέργειας
19 Κύκλωπες: Μελέτες, αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  February 23, 2001.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated February 23, 2001