Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
e41anim.gif (216576 bytes)
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή του έργου

Οι βασικότεροι στόχοι του έργου είναι:


διαδικασία επιμόρφωσης.

  • Η στήριξη των καθηγητών στη χρήση υπολογιστικών και δικτυακών υπηρεσιών για τη δημιουργία περιβαλλόντων ενεργητικής μάθησης.
  • Η συμβολή στην επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού και καλλιέργεια διάθεσης ενεργού συμμετοχής του στην επιμόρφωση.
  • Η καθιέρωση της συνεχούς επιμόρφωσης στο εργασιακό του χώρο, υποστηριζόμενη από κατάλληλα εκπαιδευμένους επιμορφωτές, οι οποίοι παράλληλα με το διδακτικό τους έργο δρουν ως πολλαπλασιαστές στην επιμόρφωση των συναδέλφων τους

Τα τελικά αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Οδύσσειας σε βαθμό τέτοιο που να τους επιτρέπει να διδάσκουν τα μαθήματα των γνωστικών τους αντικειμένων ενσωματώνοντας την χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών σ’ αυτά, όσο αυτό είναι δυνατό με τα σημερινά δεδομένα της τεχνολογίας. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα μπορούν να κάνουν άμεση χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ως εργαλείων μάθησης με τρόπο ενισχυτικό στη διδασκαλία τους ώστε η όλη διεργασία της χρήσης να αποτελέσει πρότυπο για τους εκπαιδευτικούς της χώρας.

Στην επιτυχία των παραπάνω συμβάλλουν οι κατάλληλες μέθοδοι προσέγγισης των εκπαιδευτικών από τους επιμορφωτές που εστιάζουν στη διασφάλιση καλών διαπροσωπικών σχέσεων, τη συνεργασία μεταξύ των καθηγητών και των άλλων παραγόντων της σχολικής κοινότητας και την αναβάθμιση της ποιότητας του διδακτικού τους έργου. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι κρίσιμη η συμβολή του εκπαιδευτικού προγράμματος των Μονάδων Εκπαίδευσης Επιμορφωτών (Έργο Ε42).

wpe1.jpg (1127 bytes)

Εκπαιδευτικό λογισμικό-Οδηγός για τους επιμορφωτές

(zip αρχείο)

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  April 02, 2002.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated April 02, 2002