Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
e50anim.gif (247873 bytes)
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή του έργου

Το έργο αποτελείται από τις 6 παρακάτω ομάδες υποέργων:

  • Χρήσεις δικτύων υψηλών ταχυτήτων στην εκπαίδευση (Ε51)

  • Χρήσεις Ατομικών Συσκευών σε Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες, Τεχνολογία ελέγχου στην Εκπ/κή διαδικασία (Ε52)
  • Εξ ’αποστάσεως πρόσβαση μαθητών στο δίκτυο (E54)
  • Υπολογιστές σε κάθε αίθουσα του σχολείου (Ε55)
  • Ανάπτυξη Ψηφίδων γενικής χρήσης (software components) (Ε56)

Τα υποέργα αυτά αποσκοπούν:

  1. στην δοκιμαστική χρήση τεχνολογίας αιχμής σε σχολικό περιβάλλον, σε επίπεδο μερικών τάξεων (2-10)

  2. την αξιοποίηση της για την ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων που ενθαρρύνουν την δημιουργία γνώσης με κοινωνικοποιημένο και αποκεντρωμένο τρόπο,

  3. την δημιουργία “κουλτούρας” χρήσης της τεχνολογίας αυτής για την λειτουργική κατανόηση σημαντικών εννοιών της πληροφορικής που υποβοηθούν ικανότητες έκφρασης, δημιουργίας, επικοινωνίας και διαχείρισης της πληροφορίας.

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  April 02, 2002.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated April 02, 2002