Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
e26anim.gif (284828 bytes)
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή του έργου

Το έργο αποτελείται από δύο επιμέρους έργα με τίτλο Μέδουσα και Τα Φτερά του Ερμή αντικείμενο των οποίων είναι η δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στο Ελληνικό Δίκτυο Σχολείων.

Πιο συγκεκριμένα:

Στα πλαίσια της Οδύσσειας το υποέργο Μέδουσα στοχεύει στην ανάπτυξη ενός Ελληνικού Ιστού με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, και στην παροχή δυνατοτήτων για την προβολή μέσα από τον Παγκόσμιο Ιστό Πληροφοριών των εργασιών και δραστηριοτήτων των σχολείων, που απαρτίζουν το σχολικό δίκτυο που έχει δημιουργηθεί από έργα όπως ο Οδυσσέας, ο Τηλέμαχος ΙΙ, οι Ασκοί του Αιόλου, κ.λ.π. Επιπλέον αποσκοπεί στη «συνεκμετάλλευσή» του από όλα τα σχολεία και στην ουσιαστική αξιοποίηση του Παγκόσμιου Ιστού.

Παράλληλα στο υποέργο Τα Φτερά του Ερμή επιχειρείται η επέκταση της μεθοδολογίας και των μέσων για την ενδοσχολική και εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών με χρήση της πληροφορικής και των δικτυακών τεχνολογιών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του «Κέντρου Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Αναπτύσσονται και υποστηρίζονται διαδικασίες διεξαγωγής της τηλε-εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, συλλέγεται και παράγεται εκπαιδευτικό υλικό και δίνεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα πρόσβασης, σχολιασμού και αξιολόγησης αυτού του υλικού.

Οι δραστηριότητες του υποέργου συμβάλλουν στην περαιτέρω εξατομίκευση της επιμόρφωσης και στη συνεχή υποστήριξη των εκπαιδευτικών, δημιουργώντας την υποδομή για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  July 12, 2001.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated July 12, 2001