Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
e22anim.gif (258937 bytes)
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή του έργου

Το έργο Ναυσικά αποτελεί συνέχεια του έργου Σειρήνες και στοχεύει στην ενεργοποίηση της ελληνικής αγοράς εκπαιδευτικού λογισμικού, την εκπόνηση μελετών σχεδιασμού και παιδαγωγικής αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού και την πιλοτική ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού και υλικού υποστήριξης για αξιοποίηση της υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών της Ελληνικής Β΄βάθμιας εκπαίδευσης.   Συγκεκριμένα τα 14 πακέτα kitara.bmp (224598 bytes)
διαθεματικού και διερευνητικού εκπαιδευτικού λογισμικού που έχουν σχεδιασθεί και αναπτυχθεί από ισάριθμες ενώσεις φορέων αποτελούν παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών και των μαθητών στην καθημερινή σχολική δραστηριότητα.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την επίσημη τοποθεσία.

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  April 02, 2002.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated April 02, 2002