Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
e63anim.gif (896006 bytes)
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση ενός μικρού αριθμού μελετών αξιολόγησης και καταγραφής βασικών χαρακτηριστικών της νέας πραγματικότητας στην εκπαίδευση που επιχειρεί να εισάγει η Οδύσσεια.

Την εκπόνηση των μελετών, έχουν αναλάβει ανεξάρτητοι εξειδικευμένοι μελετητές όπως Α.Ε.Ι, Ερευνητικά Ιδρύματα, Φυσικά Πρόσωπα, ενώσεις φορέων εταιρίες συμβούλων κ.λ.π του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού.

Τα αντικείμενα των μελετών συμπεριλαμβάνουν θέματα όπως:

 • την πορεία της διοίκησης της Ενέργειας ,
 • τη διαδικασία εφαρμογής του συνολικού σχεδιασμού της Ενέργειας,
 • την παρατηρούμενη και την προσδοκώμενη επιρροή της Ενέργειας στην εκπαιδευτική πρακτική όσον αφορά την διδακτική μεθοδολογία και την αποδοχή των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών,
 • την παρατηρούμενη και την προσδοκώμενη επιρροή της Ενέργειας στο διδακτικό αποτέλεσμα
 • τις επιλογές ως προς την τεχνολογική υποδομή, το υλικό και τις δραστηριότητες ανάπτυξης εργαλείων λογισμικού,
 • τις αλληλεξαρτήσεις και αλληλοεπιρροές μεταξύ των επί μέρους έργων της Ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα μέχρι σήμερα έχει καταρτιστεί μητρώο μελετητών κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες:

 • «Αποτελεσματική Διαχείριση Μεγάλων Ενεργειών του ΥπΕΠΘ»,
 • «Κοιτίδες Πολιτισμού και Γνώσης στο Σχολικό Διαδίκτυο»,
 • «Νέες τεχνολογίες στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση» και
 • «Μελέτη Επανασχεδίασης και Υλοποίησης της Βάσης Δεδομένων της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπαίδευσης».
 • Μελέτη βιωσιμότητας με σκοπό την εκπαιδευτική αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογικής και ανθρώπινης υποδομής της Οδύσσειας μετά το πέρας του ΕΠΕΑΕΚ. H μελέτη αυτή βρίσκεται σε τελικό στάδιο.
 • «Νέες Τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή». 

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  April 02, 2002.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated April 02, 2002