Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
e16anim.gif (255355 bytes)
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή του έργου

Το έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευση εκπαιδευτικών, την προμήθεια, εγκατάσταση, υποστήριξη και λειτουργία υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού σε 69 μικρές και απομακρυσμένες σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας δικτυακή σύνδεση και σε περιοχές που δεν υπάρχει Internet provider.

Το έργο χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες:

  • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και μαθητών μέσω πέντε κινητών εργαστηρίων.
  • Ποιοτική βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Ι.
  • Ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών για περαιτέρω επέκταση του δικτύου.

Παράλληλα στο έργο περιλαμβάνεται και η δημιουργία πέντε κινητών εργαστηρίων για εκπαίδευση μαθητών και εκπαιδευτικών και η δημιουργία προτύπων εκπαιδευτικής πρακτικής καθώς και τεχνολογικής υποδομής των σχολείων.

Πρόσφατες εξελίξεις του έργου

Το έργο έχει ολοκληρωθεί. Έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός  σε όλα τα απομακρυσμένα σχολεία, ενώ παράλληλα έχει πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση των καθηγητών των παραπάνω σχολείων για την αξιοποίηση του υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού των σχολικών εργαστηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την επίσημη τοπoθεσία. .

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  April 02, 2002.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated April 02, 2002