Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
e23anim.gif (254425 bytes)
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή του έργου

Το έργο Πηνελόπη στοχεύει στην ενεργοποίηση της ελληνικής αγοράς εκπαιδευτικού λογισμικού, στην ανάπτυξη προγραμμάτων παιδαγωγικής αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού και στην ανάπτυξη, σε ευρεία κλίμακα, εκπαιδευτικού λογισμικού και υλικού υποστήριξης για αξιοποίηση της υπολογιστικής τεχνολογίας σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών της ελληνικής Β΄βάθμιας εκπαίδευσης.                                                       Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται: katalogos mihanon.bmp (244078 bytes)
  • Η παροχή πλούσιου και ποιοτικού μαθησιακού υλικού στην ελληνική γενική παιδεία, που θα αποτελέσει τη βάση κάθε σχολικής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης.
  • Η δημιουργία συνθηκών απόκτησης σχετικής τεχνογνωσίας από τις παραγωγικές δυνάμεις της αγοράς για επιτυχημένη συνέχιση της δραστηριότητας ανάπτυξης και υποστήριξης ποιοτικού εκπαιδευτικού λογισμικού και μετά το πέρας του έργου.

Τα λογισμικά που παράγονται στο πλαίσιο του έργου  αποτελούν επέκταση υπαρχόντων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού που έχουν ήδη αξιολογηθεί από αξιόπιστους φορείς. Στην συνέχεια αξιολογούνται στα σχολεία της Οδύσσειας, τα οποία διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και στα οποία έχει προηγηθεί ανάλογη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την τοποθεσία του έργου.

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  April 02, 2002.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated April 02, 2002