Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
e62anim.gif (234119 bytes)
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή του έργου

Το έργο Λωτοφάγοι έχει ως στόχο την διάδοση και προώθηση των αποτελεσμάτων της Ενέργειας Οδύσσεια μέσα από την διαρκή ενημέρωση των τελικών αποδεκτών της δηλαδή την σχολική και επιστημονική κοινότητα καθώς και την ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Οι ενημερωτικές δράσεις του έργου επικεντρώνονται στην πορεία της Ενέργειας Οδύσσεια, την καταγραφή των θέσεων και των αντιθέσεων των τελικών αποδεκτών της ώστε η Ενέργεια να αναμορφωθεί ανάλογα, αλλά


επίσης και την προετοιμασία αποδοχής της, παράμετρος που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την βιωσιμότητα της.  

Ειδικότερα οι βασικότεροι στόχοι του έργου είναι:

  • Η δημοσιότητα της Ενεργείας Οδύσσεια από άποψη περιεχομένου, μεθοδολογίας υλοποίησης των επιμέρους συμπληρωματικών Έργων που την συνθέτουν καθώς και εκπλήρωσης του στόχου της, προς τους εμπλεκόμενους συντελεστές, δηλ. προς την εκπαιδευτική κοινότητα, τους φορείς υλοποίησης αλλά και στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία, με στόχο την κατανόηση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της.
  • Η διάδοση των αποτελεσμάτων κάθε Έργου και της Ενέργειας στο σύνολό της στις ειδικές ομάδες που αναφέρεται (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, κοινωνικοί φορείς, κοινή γνώμη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιστημονική κοινότητα) και αποτελούν τους κρίκους που συνθέτουν την εκπαιδευτική αλυσίδα.
  • Καλλιέργεια κλίματος αποδοχής από τους κύριους συντελεστές επιτυχίας δηλ. την εκπαιδευτική και σχολική κοινότητα. Σε ένα δεύτερο στάδιο αυτοί οι ίδιοι θα ενεργήσουν σαν πυξίδα για την πιθανή εναλλακτική πορεία της Ενέργειας ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη παρέμβασή της στο εκπαιδευτικό σύστημα.
  • Διαμόρφωση θετικής αντίληψης για την αξιοποίηση των υπολογιστικών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, μέσα από την ενημέρωση και τον διάλογο.

Το μέχρι σήμερα υλικό επικοινωνίας είναι στην διάθεσή σας.

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  July 19, 2001.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated July 19, 2001