Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
e13anim.gif (232270 bytes)
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή του έργου

Ο Ελπήνωρ είναι πιλοτικό έργο που αφορά στην εισαγωγή δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών στο Ενιαίο Λύκειο. Ως πιλοτικό έργο ο Ελπήνωρ εφαρμόζεται σε 15 σχολεία τα οποία βρίσκονται σε 4 αναπτυσσόμενες περιοχές της χώρας στην Δυτική Αθήνα, τον Πειραιά, την Θεσ/νίκη και τις Σέρρες, και σε περιοχές που συμμετέχουν στον Οδυσσέα: Ξάνθη, Κομοτηνή και Μυτιλήνη.

wpe1.jpg (61547 bytes) Βασικός στόχος του έργου είναι να ενισχύσει το δύσκολο έργο των καθηγητών και των μαθητών και των τριών κατευθύνσεων και σχεδόν όλων των ειδικοτήτων του Ενιαίου Λυκείου παράγοντας λογισμικό και παρέχοντας επιμόρφωση για τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Στατιστική, Αστρονομία, Πληροφορική, ΣΕΠ, Θεσμοί και δίκαιο, Ιστορία της Τέχνης, Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.
Το έργο λαμβάνει υπόψιν τις ιδιαιτερότητες του Ενιαίου Λυκείου:
  • ένα περιβάλλον που έχει δεχτεί ραγδαίες αλλαγές τα τελευταία δύο χρόνια και βρίσκεται υπό καθεστώς ανανέωσης
  • ένα περιβάλλον όπου υπάρχει μεγάλη πίεση για κάλυψη της ύλης και απόδοση στις εξετάσεις

καθώς και τους στόχους αυτού του νέου τύπου σχολείου που είναι :

α) η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου

β)η ανάπτυξη των ικανοτήτων της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών

γ) η προσφορά στους μαθητές των απαραίτητων προσόντων και εφοδίων για την συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα

δ) η καλλιέργεια στους μαθητές των δεξιοτήτων που θα τους διευκολύνουν στην πρόσβαση ύστερα από περαιτέρω εξειδίκευση ή κατάρτιση στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την επίσημη τοποθεσία.

   


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  April 02, 2002.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated April 02, 2002