Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
e11anim.gif (269862 bytes)
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή του έργου

Ο Οδυσσέας είναι το οριζόντιο πιλοτικό έργο της Οδύσσειας και έχει εγκαταστήσει 64 ολοκληρωμένα εργαστήρια σε αντίστοιχο αριθμό σχολείων (63 Γυμνάσια και 1 Δημοτικό) κυρίως απομακρυσμένων και αναπτυσσόμενων περιοχών: 20 εργαστήρια κατανεμημένα σε όλη την έκταση της Θράκης, 21 εργαστήρια σε 10 νησιά του Αιγαίου και 20 εργαστήρια στην Αχαΐα.

Ολοκληρωμένο εργαστήριο σημαίνει:

υπολογιστικός και δικτυακός εξοπλισμός, 10 ή 11 σταθμοί εργασίας, server, εκτυπωτής, σαρωτής, router, modem, UPS, δομημένη καλωδίωση.

Στα εργαστήρια του Οδυσσέα παρέχεται:

  • ενδοσχολική επιμόρφωση των καθηγητών στη χρήση νέων τεχνολογιών.
  • διερευνητικό και με διαθεματικό χαρακτήρα εκπαιδευτικό λογισμικό για όλες τις τάξεις και τα γνωστικά αντικείμενα.
  • ενδοσχολική καθημερινή τεχνική υποστήριξη εργαστηρίων από τεχνικούς υποστήριξης υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση κεντρικού μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης.

Από τα 64 εργαστήρια του Οδυσσέα τα πρώτα 18 εγκαταστάθηκαν σταδιακά από την άνοιξη του 1997, ενώ τα υπόλοιπα 46 από τον Ιούλιο του 1999. Τα εργαστήρια αυτά εγκαταστάθηκαν παράλληλα σχεδόν με τα εργαστήρια που εγκαταστάθηκαν το ίδιο διάστημα από τα έργα Μνηστήρες και Ασκοί του Αιόλου.

 

gymnasio lykieo Mayrothalasas.jpg (25633 bytes) Ο Οδυσσέας λειτουργεί σήμερα υπό τη καθοδήγηση, καθημερινή παρακολούθηση και επίλυση προβλημάτων από τον κεντρικό μηχανισμό διοίκησης και υποστήριξης του ΙΤΥ αλλά και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η δε τεχνογνωσία που αποκτάται μεταφέρεται ήδη στην ευρύτερη κλίμακα της Οδύσσειας.

Με δεδομένη την πρόοδο σε όλα τα υπόλοιπα έργα της Οδύσσειας ο Οδυσσέας υποστηρίζεται από πολλαπλούς ανθρώπινους και υλικούς πόρους της Οδύσσειας. (π.χ. εκπαιδευτικό λογισμικό που παράγεται στα πλαίσια των έργων ανάπτυξης και προσαρμογής εκπαιδευτικού λογισμικού, απασχόληση ορισμένων μεταπτυχιακά εξειδικευμένων επιμορφωτών του έργου Ε42 σε σχολεία του Οδυσσέα στον Έβρο, στο Αίγιο και στις Κυκλάδες, υποστήριξη του δικτύου από το έργο Ασκοί του Αιόλου, συνέργια με επιμορφωτικές δράσεις από το έργο Ε41 κτλ.)

Στο έργο εργάζονται 70 περίπου επιμορφωτές, 47 ΤΥΣΕ, δεκάδες μηχανικοί, άλλοι τεχνικοί, παιδαγωγοί και διοικητικό προσωπικό από τους δύο φορείς του έργου, από το ΥπΕΠΘ, και από τρίτους φορείς.

Τέλος στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε πιλοτικό εκπαιδευτικό λογισμικό διερευνητικού χαρακτήρα.

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2000 και τα 64 σχολεία έχουν ενταχθεί στο σύνολο των σχολείων της Οδύσσειας.

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  July 12, 2001.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated July 12, 2001