Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
e24anim.gif (267475 bytes)
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή του έργου

Το έργο Κίρκη στοχεύει στην ελληνοποίηση και προσαρμογή στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα και στην ελληνική πραγματικότητα καταξιωμένων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού από το διεθνή χώρο. Για τον λόγο αυτό μετά από αξιολόγηση πολλών δεκάδων λογισμικών, έχουν επιλεγεί 17 διεθνώς αναγνωρισμένα πακέτα λογισμικού και κατάλληλες ενώσεις φορέων έχουν αναλάβει να προσαρμόσουν τα λογισμικά αυτά στα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα με την συνεργασία και κάτω από την επίβλεψη qele0m.bmp (244078 bytes)
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Πιο συγκεκριμένα στόχοι του έργου είναι:

INTERPHYS3.gif (1382454 bytes)

 

  • να προσφέρει στην ελληνική γενική παιδεία πλούσιο και ποιοτικό μαθησιακό υλικό, που θα αποτελέσει τη βάση κάθε σχολικής “ηλεκτρονικής” βιβλιοθήκης
  • να δημιουργήσει τις συνθήκες απόκτησης σχετικής τεχνογνωσίας από τις παραγωγικές δυνάμεις της αγοράς για επιτυχημένη συνέχιση της δραστηριότητας και μετά το πέρας του έργου.
  • να δημιουργήσει τους υπηρεσιακούς μηχανισμούς και τεχνογνωσία (σε ΥπΕΠΘ, ΠΙ και ΙΤΥ) διηνεκούς αξιολόγησης και πιστοποίησης προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού.
Το έργο είναι σε εξέλιξη.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την επίσημη τοποθεσία.

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  February 12, 2002.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated February 12, 2002