Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
e46anim.gif (862586 bytes)
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή του έργου

Η αναγκαιότητα για την υποστήριξη της υλικοτεχνικής υποδομής προβάλλει ιδιαίτερα έντονη, δεδομένου του καινοτομικού στοιχείου της προσπάθειας εισαγωγής της τεχνολογίας στα σχολεία, τα οποία αποτελούν χώρο μη επιδεκτικό σε αλλαγές.

Στο πλαίσιο αυτό, το συγκεκριμένο έργο προσφέρει τους ανθρώπινους  και υλικούς πόρους για την τεχνική υποστήριξη 300 σχολικών εργαστηρίων της Οδύσσειας.

Το έργο σε ότι αφορά την υποστήριξη των καθηγητών και  την επιχειρησιακή λειτουργία των εργαστηρίων έχει επιτύχει:

  • Την εύρεση κατάλληλου προσωπικού για την επιτόπια Τεχνική Υποστήριξη των Σχολικών Εργαστηρίων (ΤΥΣΕ)
  • Την στελέχωση και λειτουργία ενός αποτελεσματικού βλαβοληπτικού & υποστηρικτικού μηχανισμού (help-desk)
  • Την συνεχή υποστήριξη των καθηγητών στη χρήση της τεχνολογίας μέσω των τεχνικών εργαστηρίων, help desk, εγχειριδίων και εκπαίδευσης
  • Την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των επιμέρους τεχνολογικών συνιστωσών της υποδομής: υπολογιστικός εξοπλισμός, δίκτυο, λογισμικό
  • Την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των εγκαταστημένων συστημάτων
  • Την αξιολόγηση στην πράξη των τεχνολογικών λύσεων που προτείνονται από τους Μνηστήρες και εφαρμόζονται στα σχολεία
  • Την προσαρμογή των συστημάτων στις τεχνικές απαιτήσεις του εκπαιδευτικού λογισμικού και του δικτυακού περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το έργο Μνηστήρες.

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  July 12, 2001.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated July 12, 2001