Δείτε το έντυπο υλικό των στιγμιοτύπων της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
e31anim.gif (248622 bytes)
Αναζήτηση πληροφορίας στην τοποθεσία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣΕπικοινωνήστε με το Κέντρο Πληροφόρησης της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή του έργου

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού σε 385 σχολεία της χώρας, κατά κύριο λόγο σε Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια. Το κάθε σχολείο αποκτά Σχολικό Εργαστήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας το οποίο αξιοποιείται καθημερινά από καθηγητές και μαθητές σε όλα τα μαθήματα.Το έργο, στηριζόμενο στο πιλοτικό έργο Οδυσσέας, χρησιμοποιεί εμπειρία

afisa1_aithousa.jpg (11599 bytes)

και κατευθύνσεις από τις διαδικασίες και τις τεχνικές επιλογές που υιοθετήθηκαν εκεί. Για κάθε σχολικό εργαστήριο έχει προβλεφτεί ποιοτικά και αριθμητικά “ικανός” εξοπλισμός για την υποστήριξη της διδασκαλίας γνωστικών αντικειμένων με χρήση υπολογιστών. Σε κάθε σχολείο έχουν τοποθετηθεί τόσοι υπολογιστές ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εργαστήριο αυτό από οποιοδήποτε σχολικό τμήμα με τους μαθητές ανά δύο ή τρεις σε κάθε σταθμό εργασίας και έναν για τον καθηγητή.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την επίσημη τοποθεσία.

Εγκύκλιος του ΥπΕΠΘ για την χρήση των εργαστηρίων της Οδύσσειας

 

 


H επιμέλεια των σελίδων έχει γίνει από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo Κέντρο Πληροφόρησης Οδύσσειας. Τελευταία ενημέρωση τρέχουσας σελίδας  April 02, 2002.

Designed & created by Academic Research Computer Technology Institute. For more information please contact the Odysseia Information Center. Last updated April 02, 2002