Ανάπτυξη Λογισμικού

Τα λογισμικά και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) του Ενιαίου Λυκείου, ενώ πιθανή αξιοποίησή τους μπορεί να γίνει και από άλλα. Η επιλογή των μαθημάτων έγινε με στόχο την κατά το δυνατόν ευρύτερη κάλυψη των ειδικοτήτων και την εμπλοκή στο έργο ενός μεγάλου μέρους της σχολικής κοινότητας.

Τα μαθήματα για τα οποία θα παραχθεί λογισμικό και εκπαιδευτικές δραστηριότητες χρήσης του είναι τα παρακάτω:

1. Φυσική: Θα κατασκευαστεί σειρά πειραμάτων-προσομοιώσεων που σαν στόχο θα έχουν να αισθητοποιήσουν οι μαθητές φαινόμενα που δεν είναι εύκολο ή είναι αδύνατον να γίνουν αντιληπτά με απλή παρατήρηση του περιβάλλοντος τους ή/και με πειράματα στο εργαστήριο.
2. Χημεία: Θα κατασκευασθεί σειρά πειραμάτων-προσομοιώσεων συνοδευόμενα από θεωρία με στόχους παρόμοιους με αυτούς της Φυσικής.
3. Αρχαία Ελληνικά: Θα κατασκευασθεί ένα περιβάλλον μελέτης αρχαίων ελληνικών κειμένων και των μεταφράσεών τους με τη μέθοδο των στοιχισμένων (παράλληλων) κειμένων. Τα κείμενα είναι κατάλληλα επιλεγμένα ώστε να εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών του Ενιαίου Λυκείου ενώ στο μαθητή προσφέρεται και η δυνατότητα εισαγωγής δικής του μετάφρασης.

   
 
 
 
   

4. Ιστορία: Θα κατασκευασθούν μικρόκοσμοι μελέτης ιστορικών φαινομένων της Νεώτερης Ευρωπαϊκής και Ελληνικής ιστορίας βασισμένοι στην πλατφόρμα του Αβακίου.
5. Πληροφορική: Θα κατασκευασθεί λογισμικό που αποσκοπεί στην κατανόηση της ανάπτυξης προγραμματιστικών εφαρμογών και της υλοποίησης αλγορίθμων.
6. Μαθηματικά: Θα κατασκευασθούν δραστηριότητες βασισμένες στο λογισμικό Function Probe σε επιλεγμένες ενότητες του Προγράμματος Σπουδών του Ενιαίου Λυκείου.
7. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Θα αναπτυχθεί λογισμικό που θα περιλαμβάνει μια σειρά από βιντεοσκοπήσεις, εικόνες, συνεντεύξεις και ενημερωτικό υλικό από επιλεγμένες σύγχρονες κατηγορίες επαγγελμάτων. Η επιλογή των επαγγελμάτων καθώς και ο σχεδιασμός των συνοδευτικών δραστηριοτήτων έγινε με τη βοήθεια του αρμόδιου τμήματος (ΣΕΠ) του ΠΙ.
8. Εισαγωγή στο δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς: Θα κατασκευασθεί λογισμικό που θα περιλαμβάνει όλα τα συντάγματα από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, συνοδευόμενα από ευρετήριο όρων και δυνατότητες αναζήτησης.
9. Στοιχεία αστρονομίας και διαστημικής: Θα κατασκευασθεί λογισμικό που θα περιλαμβάνει μια σειρά από animations και φωτογραφίες διαφόρων φαινομένων για επιλεγμένες ενότητες καθώς και μία εφαρμογή που θα επιτρέπει την εικονική παρατήρηση ουρανογραφικών χαρτών με παραμέτρους το σημείο παρατήρησης από τη γη και το μήνα του έτους.
10. Ιστορία της Τέχνης: Θα κατασκευασθεί μια βιβλιοθήκη αντιπροσωπευτικών έργων τέχνης τριών εποχών (αναγέννηση, ρεαλισμός, ιμπρεσιονισμός) με δυνατότητες αναζήτησης, τοποθέτησης σε χώρο και χρόνο, συνοδευόμενα από βιογραφίες των καλλιτεχνών τους. Το λογισμικό θα βασίζεται στην πλατφόρμα Αβάκιο.
11. Ελεύθερο σχέδιο: Θα κατασκευασθούν δραστηριότητες για την εξάσκηση σε βασικές δεξιότητες και έννοιες του μαθήματος του ελευθέρου σχεδίου, όπως η κατανόηση της προοπτικής του χώρου, της φωτοσκίασης, κ.λ.π. Θα χρησιμοποιηθούν τα λογισμικά Paint και Anfy3D.
12. Στατιστική: Θα επιχειρηθεί αξιοποίηση του MS Εxcel για το μάθημα της στατιστικής με στόχο την κατανόηση στατιστικών μεγεθών και διαδικασιών.