Επικοινωνία με την Οδύσσεια

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους φορείς της Οδύσσειας μέσα από την ακόλουθη διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Infodesk.Odysseia@cti.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ακταίου 11 & Πουλοπούλου, GR-11851 Αθήνα.
Τηλέφωνο: (01) 3416220
Φαξ: (01) 3416700

Για πληροφορίες σχετικά με το έργο ΕΛΠΗΝΩΡ, επικοινωνείστε με το elpinor@cti.gr.

 

Για τα θέματα Τεχνικής Yποστήριξης