Χρονοδιάγραμμα έργου

Έναρξη έργου: 1/5/1999

Λήξη έργου: 30/6/2001

Τα σχολεία του έργου θα επισκεφτούν επιμορφωτές της Οδύσσειας, στα χρονικά διαστήματα που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, τα σχολεία μπορούν να απευθύνονται στο elpinor@cti.gr.

  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 30/10/00 13/11/00 1/12/00 22/12/00 8/1/01 23/2/01 1/3/01 12/3/01 10/5/01 18/5/01
3° Ενιαίο Λύκειο Ξάνθης . . . . . . . . . .
Ενιαίο Λύκειο Αβδήρων Ξάνθης . . . . . . . . . .
1° Ενιαίο Λύκειο Κομοτηνής . . . . . . . . . .
Ενιαίο Λύκειο Ξυλαγανής . . . . . . . . . .
Ενιαίο Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαππών . . . . . . . . . .
1° Ενιαίο Λύκειο Καματερού . . . . . . . . . .
2° Ενιαίο Λύκειο Χαϊδαρίου . . . . . . . . . .
1° Ενιαίο Λύκειο Ιλίου . . . . . . . . . .
2° Ενιαίο Λύκειο Δραπετσώνας . . . . . . . . . .
Ιωνίδειος Σχολή . . . . . . . . . .
13° Ενιαίο Λύκειο Πειραιά . . . . . . . . . .
Ενιαίο Λύκειο Καλλονής .. .. . . . . . . . .
Ενιαίο Λύκειο Νέου Σκοπού Σερρών . . . . . . . . . .
Ενιαίο Λύκειο Μαυροθάλασσας . . . . . . . . . .
1° Ενιαίο Λύκειο Θεσσαλονίκης . . . . . . . . . .