Ελεύθερο σχέδιο

Τα φύλλα εργασίας δραστηριοτήτων του Ελευθέρου Σχεδίου θα βασιστούν σε δυο έτοιμα πακέτα λογισμικού: στο Paint των Windows και το Anfy 3D.
Και τα δύο αυτά σχεδιαστικά προγράμματα αναπτύσσονται σε απλό και φιλικό περιβάλλον, τόσο για τον καθηγητή όσο και για το μαθητή. Για αυτόν κυρίως το λόγο επελέγησαν μεταξύ άλλων προγραμμάτων με μεγαλύτερες χωρίς αμφιβολία δυνατότητες δημιουργίας, σχετικά με το αντικείμενο του Ελευθέρου Σχεδίου, ασκήσεων και δραστηριοτήτων που θα χρειάζονταν και ανάλογο χρόνο εξοικείωσης και εκμάθησης του χειρισμού τους. Άλλωστε οι ασκήσεις που θα προταθούν στα φύλλα δραστηριοτήτων, δεν θα απαιτούν τις ιδιαίτερες δυνατότητες και τα ειδικά εργαλεία που περιέχονται σε άλλα "επαγγελματικά" σχεδιαστικά προγράμματα.
Οι δραστηριότητες των φύλλων εργασίας θα είναι απλές, θα αναφέρονται δε σε βασικές έννοιες του Ελευθέρου Σχεδίου, οι οποίες μπορούν να γίνουν άμεσα κατανοητές στους μαθητές, μέσω του αλληλεπιδραστικού χαρακτήρα του λογισμικού.
Το Paint των Windows προσφέρεται για την δημιουργία σχηματικών συνθέσεων στις οποίες μπορούν οι μαθητές να παρέμβουν να τις τροποποιήσουν και με τον τρόπο αυτό να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της σύνθεσης και των τονικών διαβαθμίσεων στο Ελεύθερο Σχέδιο.
Το Anfy 3D παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας τρισδιάστατων σχηματικών συνθέσεων τις οποίες μπορούν οι μαθητές να τροποποιήσουν ως προς το μέγεθος των αντικειμένων τους, το φωτισμό, το χρώμα, ή την υφή τους και να παρατηρήσουν πώς οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την συνολική εικόνα του θέματος του Ελευθέρου Σχεδίου.

Κατασκευαστής

Επωνυμία MLS Πληροφορική Α.Ε.
Διεύθυνση Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 34, 546 39 Θεσσαλονίκη
Τηλ. (031) 868900
Φαξ (031) 868912
website http://www.mls.gr