Φορέας Υλοποίησης του Έργου: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Φορείς παρακολούθησης:

ΥΠΕΠΘ,
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Τίτλος Έργου: Ε13 - "ΕΛΠΗΝΩΡ" Πιλοτική αξιοποίηση δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής σε Ενιαία Λύκεια.
Ενέργεια:

ΟΔΥΣΣΕΙΑ
Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Β', Γ' ΚΠΣ
Διάρκεια: 24 μήνες

 

Τελικοί Ανάδοχοι: