Εισαγωγή στο δίκαιο και τους πολιτικούς θεσμούς

Το λογισμικό για το μάθημα: "Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Θεσμούς" αποτελείται από έναν δικτυακό τόπο που περιλαμβάνει πολυμεσικό υλικό, το οποίο περιστρέφεται γύρω από τρεις άξονες:
Α. Το Ελληνικό Κράτος
Β. Το Ελληνικό Κράτος και τη ένταξη του στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Γ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θεσμοί της και παρουσιάζει μια μεγάλη συλλογή αρχείων και πληροφοριών, η μελέτη των οποίων θα επιτρέψει στους μαθητές να συνειδητοποιήσουν την πολιτική πραγματικότητα της εποχής τους, να ενημερωθούν για τους συνταγματικά κατοχυρωμένους πολιτικούς θεσμούς, το ρόλο τους, τη δομή και τη λειτουργία τους. Το λογισμικό ενσωματώνει ευρετήριο όρων, υπερσυνδέσεις κειμένων και παραπομπών, καθώς και εργαλείο αναζήτησης λέξεων ή φράσεων.

Κατασκευαστής

Επωνυμία EXODUS A.E.
Διεύθυνση Φαραντάτων 6-10, 11527 Αθήνα
Τηλ. (01) 7450300
Φαξ (01) 7450399
Website http://www.exodus.gr