Φυσική

Στόχοι
α) Να αποκτήσουν δεξιότητα στη χρήση υπολογιστή
β) Να μάθουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο ομάδας
γ) Να εισαχθούν στην επιστημονική μεθοδολογία
δ) Με τη βοήθεια του πειράματος να "ανακαλύψουν" και να μελετήσουν ένα φαινόμενο (συμπλήρωση πινάκων και διαγραμμάτων, εισαγωγή συμπερασμάτων, επιβεβαίωση νόμων)

Οπτική

Πρίσμα
(Γ' Λυκείου)
Ανάκλαση - Διάθλαση
(Γ' Λυκείου)

Ηλεκτρομαγνητισμός

Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή (Β' Λυκείου)
Αντιστάσεις Νόμος του Ohm (Β' Λυκείου)
Καθοδικές ακτίνες
(Β' Λυκείου)
Πύλες (Β' Λυκείου)
Ηλεκτρικό πεδίο
(Β' Λυκείου)
Λέηζερ (Β' Λυκείου)
Πυκνωτής (Β' Λυκείου)

Μηχανική

Κύματα 1
(Β' Λυκείου)
Κύματα 2
(Β' Λυκείου)
Ελατήριο κατακόρυφο
(Α' Λυκείου)
Κυκλική κίνηση
(Α' Λυκείου)
Βαρύτητα - Δορυφόρος
(Α' Λυκείου)
Οριζόντια βολή
(Α' Λυκείου)
Εκκρεμές
(Β' Λυκείου)
Ελεύθερη πτώση
(Α' Λυκείου)
Πόλωση (Γ' Λυκείου)

Κατασκευαστής

Επωνυμία Αθανάσιος Α. Καστανιώτης ΑΕΒΕΔΕ
Διεύθυνση Ζαλόγγου 11, 10678 Αθήνα
Τηλ. (01) 3301208
Φαξ (01) 3822530
website http://www.kastaniotis.com