Πληροφορική

Με το ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό του προγραμματιστικού περιβάλλοντος που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου ΕΛΠΗΝΩΡ, για το μάθημα της πληροφορικής, οι μαθητές εισάγονται στη μεθοδολογία του δομημένου προγραμματισμού. Με τη χρήση βασικών δομών προγραμματισμού, σε μορφή ψευδοκώδικα (ο οποίος αποτελείται από εντολές που προσεγγίζουν πολύ τη φυσική γλώσσα), οι μαθητές δημιουργούν προγράμματα, τα οποία μετατρέπονται δυναμικά σε λογικό διάγραμμα, ενώ το πρόγραμμα κάνει αυτόματη κωδικοποίησή τους σε μορφή procedural γλώσσας (Basic).

   
 
   


Κατασκευαστής

Επωνυμία Εκδόσεις Πατάκη Α.Ε.
Διεύθυνση Βαλτετσίου 14, 106 80 Αθήνα
Τηλ. (01) 3619543
Φαξ (01) 3628950
website http://www.patakis.gr