Αρχαία Ελληνικά

Το λογισμικό ΑΡΧΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Έργου ΕΛΠΗΝΩΡ από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου και έχει ως στόχο να ενεργοποιήσει τους μαθητές του Λυκείου απέναντι στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών. Καλύπτει 36 αποσπάσματα από έξι διαφορετικούς συγγραφείς: Αριστοτέλη, Πλάτωνα, Λυσία, Ισοκράτη, Ξενοφώντα και Θουκυδίδη. Είναι συμβατό με την διδασκόμενη ύλη, αφού τα μισά αποσπάσματα που επελέγησαν προς ανάλυση προέρχονται από το αναλυτικό πρόγραμμα. Τα υπόλοιπα θα εξυπηρετούν την διδασκαλία άγνωστου κειμένου ως προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις. Το λογισμικό αξιοποιεί πλήρως τα πολυμέσα με στόχο να τοποθετεί τον μαθητή σε κατάσταση πραγματικής επικοινωνίας και να δημιουργεί γι' αυτόν ένα πραγματικό σενάριο δράσης που κεντρίζει το ενδιαφέρον του. Ο μαθητής έχει την δυνατότητα να διαβάσει κάθε κείμενο, να το ακούσει και προσθέσει τη δική του μετάφραση. Μια σειρά από φωτογραφικό υλικό πλαισιώνει τα αποσπάσματα καθιστώντας την παρουσίαση περισσότερο ελκυστική.

Κατασκευαστής

Επωνυμία Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)
Διεύθυνση Επιδαύρου & Αρτέμιδος, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου
Τηλ. (01) 6800952
Φαξ (01) 6854270
website http://www.islp.gr