Στοιχεία αστρονομίας και διαστημικής

Το λογισμικό της Αστρονομίας παρουσιάζει πολυμεσικό υλικό όπως video, εικόνες, ήχος, animations, αποσκοπώντας στην οπτικοποίηση και εικονική αναπαράσταση φαινομένων του σύμπαντος, συντελώντας έτσι στην καλύτερη κατανόηση της ύλης. Το λογισμικό υλοποιείται με το εργαλείο Asymetrix Toolbook. Η οργάνωση του υλικού γίνεται σε δύο άξονες: έναν που παρακολουθεί την χρονική εξέλιξη της επιστήμης από την αρχαιότητα έως σήμερα παρουσιάζοντας τα γεγονότα που αποτέλεσαν σταθμό στην επιστήμη της αστρονομίας, τους βασικούς συντελεστές τους, το επίτευγμα τους, ενώ στον δεύτερο άξονα παρουσιάζονται τα αντικείμενα παρατήρησης της αστρονομίας σε σχέση με την απόσταση από τη γη.

Κατασκευαστής

Επωνυμία EXODUS A.E.
Διεύθυνση Φαραντάτων 6-10, 11527 Αθήνα
Τηλ. (01) 7450300
Φαξ (01) 7450399
Website http://www.exodus.gr