Χημεία

Στόχοι

α) Να αποκτήσουν δεξιότητα στη χρήση υπολογιστή
β) Να μάθουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο ομάδας
γ) Να εισαχθούν στην επιστημονική μεθοδολογία
δ) Με τη βοήθεια του πειράματος να "ανακαλύψουν" και να μελετήσουν ένα φαινόμενο (συμπλήρωση πινάκων και διαγραμμάτων, εισαγωγή συμπερασμάτων, επιβεβαίωση νόμων)

'Aτομο - Ατομική δομή
α) Επίδραση HCl σε Fe
β) Επίδραση HCl σε Cu
Περιοδικό σύστημα των στοιχείων
α) Επιδράσεις H2O σε Li
β) Επιδράσεις H2O σε Na
γ) Επιδράσεις H2O σε K
δ) Επιδράσεις H2 σε Na
ε) Επιδράσεις H2 σε Cl2
Χημικοί δεσμοί
α) Σχηματισμός NaCl από Na και Cl2.
β) Σχηματισμός H20 με καύση H2.
Ιδανικά - πραγματικά αέρια - νόμοι των αερίων
α) Μεταβλητότητα όγκου - σχήματος αερίου
β) Πειραματική εισαγωγή των νόμων των αερίων και εφαρμογή της
Διαλύματα
α) Διάλυση NaCl, CH3CH2OH και Cl2 αντίστοιχα στο νερό
β) Παρασκευή διαλύματος ζάχαρης α% w/v
γ) Παρασκευή διαλύματος CuSO4 (ένυδρου) β% w/w
δ) Παρασκευή διαλύματος ζάχαρης γ Μ
ε) Αραίωση διαλύματος
στ) Ανάμειξη διαλυμάτων
Ραδιενέργεια
α) Ανίχνευση ραδιενεργού ακτινοβολίας
β) Μέτρηση διαπεραστικής ικανότητας υλικών
γ) Επίδειξη των συνεπειών της ραδιενέργειας στον άνθρωπο ανάλογα με την ηλικία και το βάρος του

 

Κατασκευαστής

Επωνυμία Αθανάσιος Α. Καστανιώτης ΑΕΒΕΔΕ
Διεύθυνση Ζαλόγγου 11, 10678 Αθήνα
Τηλ. (01) 3301208
Φαξ (01) 3822530
website http://www.kastaniotis.com