Ιστορία

Το λογισμικό Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 19ο ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ είναι βασισμένο στην πλατφόρμα του Αβάκιου, είναι εφαρμογή διερευνητικού χαρακτήρα και με δυνατότητες εκμετάλλευσης του Internet. Αποτελείται από δυο παράλληλα σενάρια. Το πρώτο σενάριο είναι αυτό της Ελληνικής Ιστορίας από συστάσεως του νέου Ελληνικού κράτους έως την μεταπολίτευση. Το δεύτερο σενάριο είναι αυτό της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ιστορίας από την περίοδο των μεγάλων αυτοκρατοριών στο τέλος του 19ου αι., έως τη λήξη του ψυχρού πολέμου και την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ. Το λογισμικό επιτρέπει στο χρήστη με τη βοήθεια των βασικών εργαλείων του χάρτη και της χρονομηχανής να εστιάσει καταρχήν χωρικά και χρονικά στο αντικείμενο της ιστορικής του μελέτης και να διερευνήσει τα γεγονότα μέσα από ένα πλήθος ιστορικών πηγών που αποτελούνται μεταξύ άλλων από φωτογραφίες, video, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, πίνακες ζωγραφικής, προσωπικές μαρτυρίες κ.α. Η προσέγγιση της ιστορικής εξέλιξης είναι καθολική, καθώς με τη βοήθεια κατάλληλων ιστορικών χαρτών δίνονται παράλληλα με τη γενική - πολιτική ιστορία, πληροφορίες και πηγές σχετικές με τις οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές, εθνογραφικές και άλλες μεταβολές σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Επιπλέον οι μεταβολές αυτές προσεγγίζονται μέσα από το πρίσμα των ισορροπιών, των συσχετισμών και των συμμαχιών που διαμορφώθηκαν ανάμεσα σε κράτη στη διεθνή πολιτική σκηνή στις διάφορες ιστορικές περιόδους.

Κατασκευαστής

Επωνυμία Εκδόσεις Πατάκη Α.Ε.
Διεύθυνση Βαλτετσίου 14, 106 80 Αθήνα
Τηλ. (01) 3619543
Φαξ (01) 3628950
website http://www.patakis.gr