Νέα-Ανακοινώσεις Περιεχόμενα Αναζήτηση Επικοινωνία Links 

6 υποέργα (Β΄ΚΠΣ) 8 υποέργα ( Γ΄ΚΠΣ) 8 νέα υποέργα (Γ΄ΚΠΣ) Γλωσσάρια Όρων λογισμ.

 

Home
Up

Εκπαιδευτικό Λογισμικό που εξελληνίζεται / προσαρμόζεται στο πλαίσιο του έργου

Γλωσσάρια Όρων των Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού που εξελληνίστηκαν


Για κάθε ένα προϊόν εκπαιδευτικού λογισμικού που εξελληνίστηκε στο πλαίσιο του έργου Κίρκη, δημιουργήθηκε, σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας εξελληνισμού, το Γλωσσάρι όρων.

Το γλωσσάρι καθενός λογισμικού, περιλαμβάνει έναν πίνακα με τους αγγλικούς όρους που υπάρχουν στο αρχικό λογισμικό και τους όρους με τους οποίους αποδόθηκαν στο εξελληνισμένο λογισμικό.

Κάθε γλωσσάρι εγκρίνεται από το Π.Ι. σε αρχικό στάδιο του έργου εξελληνισμού.

Τα γνωστικά αντικείμενα των προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού που εξελληνίστηκαν και προσαρμόστηκαν στο πλαίσιο του έργου Κίρκη ποικίλουν. Η πλειοψηφία των όρων που περιλαμβάνονται στο κάθε γλωσσάρι είναι σχετικοί με το γνωστικό αντικείμενο του κάθε λογισμικού. 

Τίτλος Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Γνωστικό Αντικείμενο

Γλωσσάρια Λογισμικών Κίρκης

The Geometer΄s Sketchpad

Key Curriculum Press

Ευκλείδια Γεωμετρία

Γλωσσάρι του λογισμικού "The Geometer's Sketchpad"
MicroWorlds Pro

Logo Computer Systems Inc. (LCSI)

Logo

Διαθεματικό

(Πληροφορική, Μουσική κλπ)

Γλωσσάρι του λογισμικού "MicroWorlds Pro"
English Discoveries

Edusoft LTD

Αγγλική Γλώσσα  
Interactive Physics

Knowledge Revolution

Φυσική Γλωσσάρι του λογισμικού "Interactive Physics"
The Unlimate Human Body

Dorling Kindersley

Ανθρωπολογία, Βιολογία Γλωσσάρι του λογισμικού "The Ultimate Human Body"
The New Way Things Work

Dorling Kindersley

Τεχνολογία ,

Πληροφορική,

Φυσική

Γλωσσάρι του λογισμικού "The New Way Things Work"
     
Cabri Geometry II

Laboratoire de Structures Discretes et de Didactique de l' IMAG / Universite Joseph Fourier de Grenoble / CNRS

Ευκλείδια Γεωμετρία Γλωσσάρι του λογισμικού "Cabri Geometry II"
Function Probe

Cornell Research Foundation, Ithaca, New York, USA

Μαθηματικά

(Συναρτήσεις)

Γλωσσάρι του λογισμικού "Function Probe"
SimCalc MathWorlds

University of Massachusets και SimCalc Technologies, LLC.

Μαθηματικά

(Calculus and Elementary Kinematics / Advanced Mathematics of change)

 

Γλωσσάρι του λογισμικού "SimCalc MathWorlds"
Tabletop Jr & Tabletop

TERC

Επεξεργασία, διαχείρηση, αναπαράσταση, καταχώρηση και απλή ανάλυση πληροφορίας  
Eyewitness Virtual Reality EarthQuest

Dorling Kindersley

Γεωλογία - Σεισμοί Γλωσσάρι του λογισμικού "Eyewitness Virtual Reality EarthQuest"
Cell City

Anglia Multimedia

Βιολογία  
Einblicke

DFK Multimedia

Γερμανική Γλώσσα  
Modellus

New University of Lisbon, Portugal

Faculty of Sciences and Technology

Prof. Vitor Duarte Teodoro

Φυσική, Μαθηματικά, Χημεία, Βιολογία, Οικονομία Γλωσσάρι του λογισμικού "Modellus"

Send mail to gramkirki@cti.gr with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τελευταία Ενημέρωση: 02-Αυγ-2002