Νέα-Ανακοινώσεις Περιεχόμενα Αναζήτηση Επικοινωνία Links 

English Discoveries Interactive Physics MicroWorlds Sketchpad The New Way Things Work The Unlimate Human Body

 

Home
Up

Interactive Physics 2000


Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Όνομα λογισμικού στη διεθνή αγορά (αγγλική έκδοση) και κατασκευάστρια εταιρία

Interactive Physics 2000 της εταιρίας MSC Working Knowledge

Γνωστικό Αντικείμενο Φυσική
Επίπεδο / τάξεις Γυμνάσιο και Λύκειο
Φορέας που υλοποιεί τον εξελληνισμό και την προσαρμογή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα Rainbow Computer A.E. 

 

Στοιχεία για το εξελληνισμένο λογισμικό και τη διάθεσή του
Πνευματικά Δικαιώματα

Η πνευματική ιδιοκτησία του εξελληνισμένου λογισμικού «Interactive Physics 2000» ανήκει στον αρχικό δικαιούχο πνευματικής ιδιοκτησίας MSC Working Knowledge

Δικαίωμα διάθεσης του εξελληνισμένου λογισμικού στην ελληνική αγορά έχει η εταιρία Rainbow Computer A.E.

Το ΥπΕΠΘ έχει εξασφαλίσει την απόκτηση αδειών χρήσης και αντιτύπων του εξελληνισμένου λογισμικού και του συνοδευτικού υλικού για 350 σχολικά εργαστήρια των 10-12 σταθμών εργασίας.

Πιστοποίηση λογισμικού

Η ελληνική έκδοση του λογισμικού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως ώστε να σταλεί στο Π.Ι. για αξιολόγηση. Αυτό αναμένεται να γίνει μέσα στον Μάρτη 2001.

Η αγγλική έκδοση του λογισμικού έχει αξιολογηθεί από το Π.Ι. και έχει προταθεί για εξελληνισμό και προσαρμογή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, με στόχο την εισαγωγή του εξελληνισμένου λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Διάθεση στα σχολικά εργαστήρια

Η ολοκληρωμένη τελική έκδοση του εξελληνισμένου λογισμικού δεν έχει σταλεί ακόμη στα σχολικά εργαστήρια. Η αποστολή του στα σχολικά εργαστήρια της Οδύσσειας αναμένεται να ξεκινήσει το Απρίλη του 2001 (μετά την αξιολόγηση και τελική γνωμοδότηση από το Π.Ι. )

Σε μερικά σχολικά εργαστήρια της Οδύσσειας έχει διατεθεί  η Beta έκδοση του εξελληνισμένου λογισμικού

Τρέχουσα Έκδοση λογισμικού Beta έκδοση εξελληνισμένου λογισμικού
Διαθέσιμη έκδοση για αξιολόγηση / επιμόρφωση

Περιορισμένος αριθμός αντιτύπων της Beta έκδοσης του εξελληνισμένου λογισμικού μπορεί να διατεθεί για σκοπούς αξιολόγησης και επιμόρφωσης.

Η Beta έκδοση έχει λίγα γνωστά σφάλματα, αλλά είναι κατάλληλη για χρήση σε επιμορφώσεις.

Διάθεση λογισμικού στην αγορά Στην ελληνική αγορά διατίθεται προς το παρόν μόνο η αγγλική έκδοση του λογισμικού. Η ελληνική έκδοση αναμένεται να διατεθεί στην αγορά τον Μάιο 2001, από την εταιρία Rainbow Computer A.E.
Ειδικές τιμές  - 

 

Περιγραφή του Λογισμικού

 Το εκπαιδευτικό λογισμικό διερευνητικού χαρακτήρα Interactive Physics είναι ένα «ανοιχτό» περιβάλλον μάθησης. Είναι ένα πλήρες εργαστήριο κίνησης στον υπολογιστή που συνδυάζει μια απλή διεπαφή (user interface) με μια δυνατή μηχανή που προσομοιώνει τις βασικές αρχές της Κλασσικής Μηχανικής του Νεύτωνα.

 Με το Interactive Physics ο εκπαιδευτικός δημιουργεί προσομοιώσεις σχεδιάζοντας αντικείμενα στην οθόνη και ζωντανεύοντάς τα με κίνηση. Υπάρχουν διαθέσιμα ελατήρια, σχοινιά, αποσβεστήρες, μετρητές και μια ποικιλία άλλων σχηματικών αντικειμένων. Κάνοντας κλικ στην Εκτέλεση, η προσομοίωση τίθεται σε κίνηση. Η ισχυρή μηχανή προσομοίωσης του Interactive Physics ορίζει πώς θα κινηθούν τα αντικείμενα και παρουσιάζει μια πολύ ρεαλιστική κίνηση.

 Μεγέθη όπως η ταχύτητα, η επιτάχυνση, η ροπή, η γωνιακή ροπή, η κινητική ενέργεια και η τριβή μπορούν να υπολογιστούν ενώ εκτελείται η προσομοίωση. Οι μετρήσεις αυτές μπορούν να εμφανιστούν με αριθμούς, με γραφικές παραστάσεις ή κινούμενα διανύσματα.

 Με το Interactive Physics παρέχεται η δυνατότητα δοκιμής εναλλακτικών υποθετικών σεναρίων. Οι μαθητές μπορούν να κάνουν προβλέψεις, να εκτελούν προσομοιώσεις και να βλέπουν άμεσα τα αποτελέσματα. Επίσης, το Interactive Physics διαθέτει ένα ενσωματωμένο σύστημα προγραμματισμού (scripting) που επεκτείνει τις δυνατότητές του.

 Μερικοί από τους γενικούς διδακτικούς στόχους του λογισμικού είναι:

  • Να ασκηθούν οι μαθητές στην περιγραφή, στην ερμηνεία και στην πρόβλεψη φαινομένων

  • Να ασκηθούν στη διαδικασία μοντελοποίησης φαινομένων ή καταστάσεων.

  • Να καλλιεργήσουν νοητικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση προβλημάτων

Συνοδευτικές Εκπαιδευτικέ Δραστηριότητες της ελληνικής έκδοσης

 Το εξελληνισμένο λογισμικό συνοδεύεται από έτοιμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα εξής θέματα:

Τίτλος ενότητας

Τίτλος Μαθήματος

Τάξη

Γενικές έννοιες και μεγέθη

1.      Ταλαντώσεις

Ταλαντώσεις

Γ΄ Γυμνασίου

περιοδικό φαινόμενο, ταλάντωση, πλάτος ταλάντωσης, συχνότητα, περίοδος ταλάντωσης

2.      Δυναμική σε μια διάσταση

Νόμος αδράνειας

Α΄ Λυκείου

ταχύτητα, ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, επιτάχυνση, δύναμη, αδράνεια

3.      Δυναμική στο επίπεδο

Ορθογώνιο σύστημα αναφοράς και ανάλυση μετατόπισης, ταχύτητας και δύναμης σε συντεταγμένες

Α΄ Λυκείου

τριγωνομετρικοί αριθμοί, συνιστώσες, συνισταμένη.

4.      Κρούσεις και σχετικές κινήσεις

Κρούσεις σε μία και δύο διαστάσεις

Γ΄ Λυκείου Θετική και Τεχνολογική κατεύθυνση

ταχύτητα, επιτάχυνση, επιτάχυνση της βαρύτητας, ανεξαρτησία κινήσεων

5.      Διατήρηση Μηχανικής Ενέργειας

Διατήρηση μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση

Α΄ Λυκείου

μάζα, ταχύτητα, χρόνος ανόδου, μέγιστο ύψος, κινητική ενέργεια, δυναμική ενέργεια, μηχανική ενέργεια.

6.      Δυναμική στο επίπεδο

Ο νόμος της τριβής

Α΄ Λυκείου

μάζα, ταχύτητα, επιτάχυνση, βάρος, κάθετη δύναμη, στατική τριβή, τριβή ολίσθησης, συντελεστής τριβής ολίσθησης, συντελεστής στατικής τριβής

7.      Ευθύγραμμη κίνηση

Ομαλή κίνηση

Α΄ Λυκείου

σύστημα αναφοράς, τροχιά, θέση, μετατόπιση, διάστημα, χρονική στιγμή, χρονική διάρκεια, ταχύτητα.

8.      Ευθύγραμμη κίνηση

Ομοιόμορφα μεταβαλλόμενη κίνηση

Α΄ Λυκείου

σύστημα αναφοράς, τροχιά, θέση, μετατόπιση, διάστημα, χρονική στιγμή, χρονική διάρκεια, ταχύτητα, επιτάχυνση

9.      Δυναμική στο Επίπεδο.

Ομαλή κυκλική κίνηση και χαρακτηριστικά της μεγέθη.

Α΄ Λυκείου

τροχιά, ταχύτητα, κεντρομόλος επιτάχυνση, περίοδος, συχνότητα.

10.  Δυναμική στο επίπεδο

Νόμος του Νεύτωνα σε διανυσματική μορφή και σε αλγεβρική μορφή

Α΄ Λυκείου

Ταχύτητα, επιτάχυνση, επιτάχυνση της βαρύτητας, ανεξαρτησία κινήσεων

11.  Διατήρηση μηχανικής ενέργειας

Μεταβολή κινητικής ενέργειας

Α΄ Λυκείου

ταχύτητα, επιτάχυνση, έργο, κινητική ενέργεια

12.  Διατήρηση ορμής

Διατήρηση ορμής σε κλειστά συστήματα δύο σωμάτων σε μία διάσταση

Α΄ Λυκείου

μάζα, μετατόπιση, ταχύτητα, ορμή, κινητική ενέργεια, διατήρηση ορμής, διατήρηση ενέργειας, ελαστική κρούση, ανελαστική κρούση.

13.  Κινητική Θεωρία των Ιδανικών Αερίων

Κινητική Θεωρία των Ιδανικών Αερίων

Β΄ Λυκείου Θετικής – Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Ελαστική κρούση, Ορμή, Πίεση.

14.  Ηλεκτρικό Πεδίο

Πείραμα του Millikan

B΄ Λυκείου Θετική και τεχνολογική κατεύθυνση

Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο, ένταση ηλεκτρικού πεδίου, δύναμη ηλεκτρικού πεδίου σε ηλεκτρικό φορτίο, αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, συνθήκη ισορροπίας, μέγιστος κοινός διαιρέτης.

15.  Μαγνητικό πεδίο

Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε ομογενές μαγνητικό πεδίο

Β΄ Λυκείου Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση

δύναμη Lorentz, ένταση μαγνητικού πεδίου, κεντρομόλος δύναμη, ταχύτητα, περίοδος, ομαλή κυκλική κίνηση, ομογενές μαγνητικό πεδίο.

16.  Ηλεκτρικό Πεδίο

Μέτρηση ειδικού φορτίου με τη μέθοδο Thomson

B΄ Λυκείου Θετική και τεχνολογική κατεύθυνση

Ειδικό φορτίο, Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο, Ένταση ηλεκτρικού πεδίου, Δύναμη ηλεκτρικού πεδίου σε ηλεκτρικό φορτίο, Ομογενές μαγνητικό πεδίο, Ένταση μαγνητικού πεδίου, δύναμη μαγνητικού πεδίου σε κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο (δύναμη Lorentz).

17.  Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων

Νόμος Coulomb

B΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας

Σημειακό ηλεκτρικό φορτίο, αντίθετες δυνάμεις, συνισταμένη δυνάμεων, νόμος δράσης-αντίδρασης.

18.  Μηχανικές Ταλαντώσεις.

Απλή αρμονική Ταλάντωση, Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας και μη διατήρηση της ορμής.

Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας

περιοδικό φαινόμενο, ταλάντωση, πλάτος ταλάντωσης, συχνότητα, περίοδος ταλάντωσης, γωνιακή ταχύτητα, ταχύτητα – επιτάχυνση ταλαντωτή, δυναμική ενέργεια ταλαντωτή, κινητική ενέργεια ταλαντωτή, ολική ενέργεια ταλαντωτή, ορμή ταλαντωτή.

19.  Κρούσεις και Σχετικές Κινήσεις.

Ελαστική κρούση δύο σωμάτων.

Γ΄ Λυκείου Θετική και Τεχνολογική κατεύθυνση

μάζα, ταχύτητα, ορμή, διατήρηση ορμής, ελαστική κρούση.

20.  Ηλεκτρικές και Μηχανικές Ταλαντώσεις

Φθίνουσα Μηχανική ταλάντωση

Γ΄ Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

ταλάντωση, φθίνουσα ταλάντωση, πλάτος ταλάντωσης, δύναμη απόσβεσης, σταθερά απόσβεσης, συχνότητα, περίοδος ταλάντωσης, δυναμική ενέργεια ταλαντωτή, κινητική ενέργεια ταλαντωτή, ολική ενέργεια ταλαντωτή.

 

Συνοδευτικά Εγχειρίδια:

Το λογισμικό συνοδεύεται από τα εξής βιβλία:

1. Interactive Physics Εγχειρίδιο Χρήστη

2. Interactive Physics Βιβλίο Μαθητή

3. Interactive Physics Βιβλίο Καθηγητή

Τα παραπάνω διατίθενται σε ηλεκτρονική (εκτυπώσιμη) μορφή μέσα στο CD του λογισμικού.

Περισσότερα στοιχεία

 

Στη διεύθυνση της κατασκευάστριας εταιρείας στο Internet:

http://www.krev.com/products/ip.html

Εικόνες από το λογισμικό*


Send mail to gramkirki@cti.gr with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τελευταία Ενημέρωση: 02-Αυγ-2002