Νέα-Ανακοινώσεις Περιεχόμενα Αναζήτηση Επικοινωνία Links 

English Discoveries Interactive Physics MicroWorlds Sketchpad The New Way Things Work The Unlimate Human Body

 

Home
Up

Ανακαλύπτω τις μηχανές


Γενικά στοιχεία για το λογισμικό

Όνομα λογισμικού στη διεθνή αγορά (αγγλική έκδοση) και κατασκευάστρια εταιρία

The New Way Things Work της εταιρίας Dorling Kindersley
Γνωστικό Αντικείμενο Τεχνολογία, Πληροφορική, Φυσική
Επίπεδο / τάξεις Γυμνάσιο και Λύκειο
Φορέας που υλοποιεί τον εξελληνισμό και την προσαρμογή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα Ερευνητές ΑΕΕΕ

 

Στοιχεία για το εξελληνισμένο λογισμικό και τη διάθεσή του
Πνευματικά Δικαιώματα

Η πνευματική ιδιοκτησία του εξελληνισμένου λογισμικού «Ανακαλύπτω τις Μηχανές» ανήκει στις εταιρείες Dorling Kindersley Limited και ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΕΕΕ.

Δικαίωμα διάθεσης του εξελληνισμένου λογισμικού στην ελληνική αγορά έχει η εταιρία ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΕΕΕ.

Το ΥπΕΠΘ έχει αποκτήσει άδειες χρήσης και αντίτυπα του εξελληνισμένου λογισμικού και του συνοδευτικού υλικού για 350 σχολικά εργαστήρια των 10-12 σταθμών εργασίας.

Πιστοποίηση λογισμικού Το εξελληνισμένο λογισμικό αξιολογήθηκε από το Π.Ι. και  κρίθηκε ως κατάλληλο και ολοκληρωμένο ως προς τη συμβατότητά του με τα προγράμματα σπουδών και τα πρότυπα ποιότητας του Π.Ι. και εγκρίθηκε η εισαγωγή του λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία, με την προϋπόθεση της διόρθωσης κάποιων σφαλμάτων (τεχνικών, γλωσσικών, επιστημονικών) που εντοπίστηκαν. Οι διορθώσεις έχουν ήδη γίνει και έχουν ενσωματωθεί στην ολοκληρωμένη τελική έκδοση.
Διάθεση στα σχολικά εργαστήρια

Η ολοκληρωμένη τελική ελληνική έκδοση του λογισμικού «Ανακαλύπτω τις Μηχανές», δεν έχει διατεθεί ακόμη στα σχολικά εργαστήρια. Η αποστολή του στα σχολικά εργαστήρια της Οδύσσειας θα ξεκινήσει αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή των αντιτύπων (αναμένεται μέσα στο Μάρτη 2001).

Σε μερικά σχολικά εργαστήρια της Οδύσσειας έχει διατεθεί η προηγούμενη εξελληνισμένη έκδοση του λογισμικού: «Οι μηχανές από το Α ως το Ω».

Τρέχουσα Έκδοση λογισμικού Ολοκληρωμένη τελική έκδοση εξελληνισμένου λογισμικού «Ανακαλύπτω τις Μηχανές».
Διαθέσιμη έκδοση για αξιολόγηση / επιμόρφωση

Περιορισμένος αριθμός αντιτύπων της “Beta τελικής” έκδοσης του εξελληνισμένου λογισμικού «Ανακαλύπτω τις Μηχανές», μπορεί να διατεθεί για σκοπούς αξιολόγησης και επιμόρφωσης. H “Beta τελική” έκδοση του λογισμικού έχει λίγα γνωστά σφάλματα, αλλά είναι κατάλληλη για επιμορφώσεις.

Επίσης, μπορεί να διατεθεί περιορισμένος αριθμός αντιτύπων της προηγούμενης εξελληνισμένης έκδοσης του λογισμικού «Οι μηχανές από το Α ως το Ω».

Διάθεση λογισμικού στην αγορά

Στην ελληνική αγορά διατίθεται προς το παρόν μόνο η προηγούμενη ελληνική έκδοση του λογισμικού, δηλαδή το «Οι μηχανές από το Α ως το Ω», που αποτελεί εξελληνισμένη έκδοση της προηγούμενης αγγλικής: «The Way Things Work».

Το «Ανακαλύπτω τις Μηχανές», το οποίο είναι η ελληνική έκδοση της τρέχουσας αγγλικής: «The New Way Things Work»,  αναμένεται να διατεθεί στην αγορά μετά τον Μάιο 2001 από την εταιρία Ερευνητές ΑΕΕΕ. 

Ειδικές τιμές  - 

 

Περιγραφή Λογισμικού

 Το "Ανακαλύπτω τις Μηχανές" είναι ένας ποιοτικός πολυμεσικός εκπαιδευτικός τίτλος που πραγματεύεται και καλύπτει έναν σημαντικό αριθμό μηχανών. Παρουσιάζει τις επιστημονικές αρχές στις οποίες βασίζεται η λειτουργία της κάθε μηχανής καθώς και ιστορικά στοιχεία και πληροφορίες για τους εφευρέτες των μηχανών. Ο τίτλος έχει μια σημαντική διεθνή πορεία και έχει επιτύχει πολλές διακρίσεις. Η ελληνική έκδοση ανταποκρίνεται στους γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας της Τεχνολογίας και των Φυσικών Επιστημών  στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 Η παρουσίαση των μηχανών βασίζεται στην ισορροπημένη χρήση πολυμεσικού υλικού (video, animation, ήχοι , εικόνες κλπ). Τα κείμενα και τα γραφικά είναι σαφή αλλά ταυτόχρονα ελκυστικά για το μαθητή με σκοπό να τον παρακινήσουν ευχάριστα στη μάθηση. Διαθέτει ένα εύχρηστο περιβάλλον πλοήγησης και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του διαθέσιμου υλικού (φωτογραφίες, ήχοι, animation, video κλπ).

 Είναι μια πλούσια πηγή παρατηρήσεων και πληροφοριών (φυσικές διαδικασίες, τεχνολογικές εφαρμογές κλπ) οι οποίες βοηθούν στην ανάκληση και εμπέδωση των γνώσεων που έχουν ήδη αποκτηθεί από τη μελέτη σχετικών φαινομένων ή εφαρμογών.

Υποδειγματικές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες / Παιδαγωγική αξιοποίηση / Διδακτικοί Στόχοι

 Το εξελληνισμένο λογισμικό συνοδεύεται από μια σειρά έτοιμων φύλλων εργασίας και οδηγιών  για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 20 διδακτικές ώρες για τα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής, Τεχνολογίας, Πληροφορικής και της Ιστορίας.

 Δημιουργήθηκαν για να υποστηρίζουν πρακτικά την παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού σεβόμενες τις  αρχές επιστημονικής μεθοδολογίας που απαρτίζεται από τα παρακάτω βήματα :

 Έναυσμα => Διατύπωση Υπόθεσης => Πειραματισμός / Δραστηριότητες => Διατύπωση Συμπερασμάτων => Συνεχής Έλεγχος => Επιβεβαίωση / Απόρριψη => Εφαρμογές. Οι δραστηριότητες προτείνεται να εφαρμοσθούν σε συνεργατικό μοντέλο ομαδικής εργασίας.

 Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των θεμάτων που καλύπτουν:

 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Τεχνολογία Α’ Γυμνασίου

(Ενότητα: Μεταφορές στον Αέρα και στο Νερό)

(2 διδακτικές ώρες)

ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ – ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ – ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ – ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ – ΠΥΡΑΥΛΟΣ – ΥΔΡΟΠΤΕΡΥΓΟ – ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ

 • Να εντοπίσουν διάφορα μέσα μεταφοράς και να τα κατηγοριοποιήσουν σε μέσα για συγκοινωνίες στον αέρα και στο νερό.

 • Να ανακαλύψουν τις βασικές αρχές λειτουργίας των μέσων μεταφοράς στον αέρα και στο νερό.

 • Να σχεδιάσουν μοντέλα μέσων μεταφοράς.

ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Φυσική Β΄ Γυμνασίου

(2η Γενική ενότητα 3η  ενότητα)

(1 διδακτική ώρα)

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ - ΘΕΡΜΟΣ – ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

 • Να διακρίνουν οι μαθητές  τους τρόπους διάδοσης θερμότητας μέσα από καθημερινές εφαρμογές

 • Να γνωρίσουν τις αρχές λειτουργίας του ηλιακού θερμοσίφωνα

 • Να μελετήσουν τους τρόπους μετάδοσης της θερμότητας με βάση το μικρόκοσμο

 • Να μελετήσουν εφαρμογές που συνδέονται με τους τρόπους μετάδοσης της θερμότητας

 • Να γνωρίσουν τη χρονολογία εφεύρεσης και τον εφευρέτη του ηλιακού θερμοσίφωνα και του θερμός

ΦΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΛΑ

Φυσική Β΄ Γυμνασίου

(2η Γενική ενότητα 1η  ενότητα)

σε συνδυασμό με

3η Γενική ενότητα 2η  ενότητα)

(1 διδακτική ώρα)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SLR
ΦΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΛΑ – ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ – ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ

 • Να συσχετίσουν την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός με μηχανές της καθημερινής ζωής

 • Να συσχετίσουν την λειτουργία διάφορων συσκευών με τον ρόλο των φακών και των κατόπτρων

 • Να γνωρίσουν τις χρονολογίες εφεύρεσης και τους εφευρέτες μηχανών που σχετίζονται με το φως και τα είδωλα

ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

Φυσική Β΄ Γυμνασίου

(3η Γενική ενότητα, 2η  ενότητα)

 

(1 διδακτική ώρα)

ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ –ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΗ – ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ

 • Να αντιληφθούν ότι ο μαγνητισμός είναι ιδιότητα της ύλης.

 • Να προβληματιστούν για τους πόλους του μαγνητικού πεδίου της γης.

 • Να γνωρίσουν μηχανές όπου εφαρμόζονται οι αρχές του μαγνητισμού

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Φυσική Β΄ Γυμνασίου

(4η Γενική ενότητα, 6η  ενότητα)

(1 διδακτική ώρα)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ – ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ – ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

 • Να περιγράφουν το ηλεκτρικό κύκλωμα ως κλειστή διαδρομή των ηλεκτρικών φορτίων.

 • Να αναγνωρίσουν τα διάφορα μέρη  απλών κυκλωμάτων

 • Να γνωρίσουν ποιοτικά τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος.

ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Φυσική Β΄ Γυμνασίου
(2η Γενική, 2η  ενότητα)

σε συνδυασμό με
Οικιακή Οικονομία Β΄ Γυμνασίου

(2 διδακτικές ώρες)

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ –ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ – ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ – ΨΥΓΕΙΟ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

 • Να παρατηρήσουν και να περιγράψουν τα διαφορά θερμικά φαινόμενα μέσα από τις εφαρμογές τους

 •  Να διαπιστώσουν την αξιοποίηση από τον άνθρωπο των θερμικών φαινομένων

 • Να εντάξουν μερικές οικιακές συσκευές (ή εξαρτήματά τους) και μηχανήματα στη γραμμή του χρόνου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Πληροφορική Β΄ Γυμνασίου

(2 διδακτικές ώρες)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

 

 • Να εντοπίσουν τις κυριότερες μονάδες του προσωπικού υπολογιστή

 • Να περιγράψουν τον τρόπο λειτουργίας των μονάδων αυτών

 • Να περιγράψουν τον τρόπο αναπαράστασης και  αποθήκευσης των δεδομένων.

ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΑΝΩΣΗ

Φυσική Γ΄ Γυμνασίου

(1η Γενική Ενότητα, 2η  Ενότητα)

(2 διδακτικές ώρες)

ΠΛΕΥΣΗ – ΠΛΟΙΟ – ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ – ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ – ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ

 

 • Να σχεδιάσουν τα διανύσματα των δυνάμεων που ασκούνται σ’ ένα σώμα

 • Να προβλέψουν το είδος της κίνησης ενός σώματος, όταν είναι γνωστές οι δυνάμεις που ασκούνται σ’ αυτό και αντίστροφα.

 • Να διατυπώσουν τον ορισμό της άνωσης

 • Να προσδιορίσουν τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η άνωση

 • Να γνωρίσουν τον τρόπο κίνησης του αερόπλοιου και του υποβρυχίου

ΠΙΕΣΗ

Φυσική Γ΄ Γυμνασίου

(1η Γενική ενότητα, 3η  Ενότητα)

(1 διδακτική ώρα)

ΠΙΕΣΗ - ΦΡΕΝΑ – ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΙΕΣΗΣ - ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

 • Να εξοικειωθούν με τα αίτια δημιουργίας της πίεσης.

 • Να παρατηρήσουν τα αποτελέσματα της άσκησης πίεσης στα ρευστά.

 • Να συγκρίνουν την έννοια της πίεσης με εκείνη της δύναμης

 • Να ερμηνεύσουν τη λειτουργία διαφόρων μηχανών, η οποία στηρίζεται στην επιστημονική αρχή της πίεσης

ΗΧΟΣ

Φυσική Γ΄ Γυμνασίου

(2η Γενική ενότητα 2η  ενότητα)

σε συνδυασμό με

Αισθητική Αγωγή (Μουσική)

(1 διδακτική ώρα)

ΗΧΟΣ – ΠΙΑΝΟ ΜΕ ΟΥΡΑ – ΚΡΟΥΣΤΑ – ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΕΤΗ – ΕΓΧΟΡΔΑ –ΣΟΝΑΡ-ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ

 • Να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες των κυμάτων ελαστικότητας

 • Να συσχετίσουν τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου με τα αντικειμενικά

 • Να περιγράφουν τους μηχανισμούς παραγωγής ήχου.

 • Να διακρίνουν τις κατηγορίες των μουσικών οργάνων, να αναζητήσουν τους εφευρέτες τους και να εντοπίσουν τα βασικά μέρη ορισμένων αντιπροσωπευτικών μουσικών οργάνων

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου

(1 διδακτική ώρα)

ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

 • Να καταγράψουν τις συσκευές που εφευρέθηκαν κατά τη Βιομηχανική Επανάσταση

 • Να καταγράψουν τις χρονολογίες εφεύρεσής τους

 • Να ανακαλύψουν τις φυσικές αρχές που τις διέπουν

 • Να συγκρίνουν τις συσκευές που εφευρέθηκαν κατά την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης με αυτές παλαιότερων εποχών ως προς τις φυσικές αρχές που τις διέπουν.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Φυσική Γ΄ Γυμνασίου

(3η Γενική ενότητα,  6η  ενότητα)

(1 διδακτική ώρα)

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ -  ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ –ΑΕΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ

 • Να αντιληφθούν το ρόλο των βασικών στοιχείων παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος.

 • Να κατανοήσουν τις δυνατότητες που υπάρχουν στη χρήση διαφορετικών διατάξεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που όμως όλες στηρίζονται στις ίδιες φυσικές αρχές

ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

Φυσική Γ΄ Γυμνασίου

(4η Γενική ενότητα, 1η  ενότητα)

(2 διδακτικές ώρες)

ΗΛΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ - ΤΣΙΠ ΠΥΡΙΤΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΣΕΠΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

 •  Να ανακαλύψουν τις ιδιότητες των ημιαγωγών και να διακρίνουν τους τύπους τους

 • Να εντοπίσουν ηλεκτρονικές διατάξεις στις οποίες χρησιμοποιούνται ημιαγωγοί

 • Να αναφέρουν μηχανές όπου χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές διατάξεις με ημιαγωγούς

 • Να περιγράψουν τη λειτουργία του τρανζίστορ και του φωτοστοιχείου

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πληροφορική Γ΄ Γυμνασίου

(2η ενότητα)

(1 διδακτική ώρα)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET)

 • Να μπορούν να εξηγούν τις  βασικές έννοιες και τη βασική ορολογία της σύγχρονης δικτυακής τεχνολογίας

 • Να περιγράφουν τη διαδικασία μετατροπής αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά και το αντίστροφο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

Τεχνολογία  Α’ Ενιαίου Λυκείου

(1 διδακτική ώρα)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ – ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

 • Να εντοπίσουν τις ενεργειακές πηγές που χρησιμοποιούνται σε ένα ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό

 • Να ανακαλύψουν τη βασική αρχή λειτουργίας της γεννήτριας και να εντοπίσουν τη χρήση της συσκευής στην ανεμογεννήτρια, στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο και στο θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο

 • Να σχεδιάσουν το μοντέλο ενός θερμοηλεκτρικού εργοστασίου

ΡΟΜΠΟΤ - ΛΕΪΖΕΡ

Τεχνολογία  Α’ Ενιαίου Λυκείου

(1 διδακτική ώρα)

ΦΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΛΑ – ΛΕΪΖΕΡ - ΡΟΜΠΟΤ

 • Να ανακαλύψουν τον τρόπο λειτουργίας μιας πηγής λέιζερ

 • Να πληροφορηθούν για τους εφευρέτες της πηγής λέιζερ και του ρομπότ

 • Να σχεδιάσουν το μοντέλο μιας πηγής λέιζερ

 • Να ανακαλύψουν τον τρόπο χειρισμού και αξιοποίησης του ρομπότ στη γραμμή παραγωγής

 

Συνοδευτικά Εγχειρίδια:

Το εξελληνισμένο λογισμικό συνοδεύεται από τα εξής βιβλία:

1. Οδηγός για το χρήστη (περιλαμβάνεται στο κουτί του CD του λογισμικού)

2. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό

3. Οδηγός για το μαθητή

4. Ανακαλύπτω τις Μηχανές (Βιβλίο επέκτασης διδασκαλίας -Πολυτελής Ελληνική έκδοση)

Τα 1,2 και 3 διατίθενται και σε ηλεκτρονική (εκτυπώσιμη) μορφή μέσα στο CD του λογισμικού.

Περισσότερα στοιχεία

 

Web site κατασκευάστριας εταιρίας:

www.dk.com

http://www.dkonline.com/dkcom/dk/pinball.html

Εικόνες από το λογισμικό*


Send mail to gramkirki@cti.gr with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τελευταία Ενημέρωση: 02-Αυγ-2002