Νέα-Ανακοινώσεις Περιεχόμενα Αναζήτηση Επικοινωνία Links 

6 υποέργα (Β΄ΚΠΣ) 8 υποέργα ( Γ΄ΚΠΣ) 8 νέα υποέργα (Γ΄ΚΠΣ) Γλωσσάρια Όρων λογισμ.

 

Home
Up
Cabri Geometry II
Cell City
Earth Quest
Einblicke
Function Probe
Modellus
SimCalc MathWorlds
Tabletop Jr & Tabletop

Εκπαιδευτικό Λογισμικό που εξελληνίζεται / προσαρμόζεται στο πλαίσιο του έργου

Υποέργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου Κίρκη-2003 (ΕΠ ΚτΠ/ Γ΄ΚΠΣ)


Τίτλος Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Γνωστικό Αντικείμενο

Ανάδοχος Φορέας για τον εξελληνισμό και την προσαρμογή

Στάδιο υλοποίησης υποέργου

(Ιούλης 2002)

Γλωσσάρια

λογισμικών

Cabri Geometry II

Laboratoire de Structures Discretes et de Didactique de l' IMAG / Universite Joseph Fourier de Grenoble / CNRS

Ευκλείδια Γεωμετρία Εκδόσεις Καστανιώτη Ο εξελληνισμός και η προσαρμογή του λογισμικού  ολοκληρώθηκε. Το λογισμικό πιστοποιήθηκε από το Π.Ι.

Ολοκληρώθηκε η αναπαραγωγή αντιτύπων (CD και εγχειρίδια)

Ολοκληρώθηκε η αποστολή του σε 345 σχολεία.

Γλωσσάρι του λογισμικού "Cabri Geometry II"
Function Probe

Cornell Research Foundation, Ithaca, New York, USA

Μαθηματικά

(Συναρτήσεις)

EXODUS Ο εξελληνισμός και η προσαρμογή του λογισμικού  ολοκληρώθηκε. Το λογισμικό πιστοποιήθηκε από το Π.Ι.

Έγινε η αναπαραγωγή αντιτύπων (CD και εγχειρίδια)

Το εξελληνισμένο λογισμικό θα  σταλεί σε περίπου 350 σχολεία το Σεπτέμβρη 2002

Γλωσσάρι του λογισμικού "Function Probe"
SimCalc MathWorlds

University of Massachusets και SimCalc Technologies, LLC.

Μαθηματικά

(Calculus and Elementary Kinematics / Advanced Mathematics of change)

 

Πληροφορική Τεχνογνωσία Σε φάση ολοκλήρωσης του εξελληνισμού και της προσαρμογής του λογισμικού.

Επόμενο Βήμα: Τεχνικός έλεγχος αποδοχής από ΕΑ.ΙΤΥ, Πιστοποίηση από Π.Ι., οριστική παραλαβή του εξελληνισμένου λογισμικού

Γλωσσάρι του λογισμικού "SimCalc MathWorlds"
Tabletop Jr & Tabletop

TERC

Επεξεργασία, διαχείρηση, αναπαράσταση, καταχώρηση και απλή ανάλυση πληροφορίας Rainbow Computer Σε φάση ολοκλήρωσης του εξελληνισμού και της προσαρμογής του λογισμικού.

Επόμενο Βήμα: Τεχνικός έλεγχος αποδοχής από ΕΑ.ΙΤΥ, Πιστοποίηση από Π.Ι., οριστική παραλαβή του εξελληνισμένου λογισμικού

 
Eyewitness Virtual Reality EarthQuest

Dorling Kindersley

Γεωλογία - Σεισμοί Ερευνητές Ο εξελληνισμός και η προσαρμογή του λογισμικού  ολοκληρώθηκε. Το λογισμικό πιστοποιήθηκε από το Π.Ι.

Ολοκληρώθηκε  η αναπαραγωγή αντιτύπων (CD και εγχειρίδια)

Ολοκληρώθηκε η αποστολή του σε 345 σχολεία.

Γλωσσάρι του λογισμικού "Eyewitness Virtual Reality EarthQuest"
Cell City

Anglia Multimedia

Βιολογία Συστέμα Πληροφορική Ο εξελληνισμός και η προσαρμογή του λογισμικού  ολοκληρώθηκε. Το λογισμικό πιστοποιήθηκε από το Π.Ι.

Επόμενο Βήμα: Τελικός τεχνικός έλεγχος αποδοχής από ΕΑ.ΙΤΥ, οριστική παραλαβή του εξελληνισμένου λογισμικού

 
Einblicke

DFK Multimedia

Γερμανική Γλώσσα Εκδόσεις Καστανιώτη Σε φάση ολοκλήρωσης του εξελληνισμού και της προσαρμογής του λογισμικού.

Επόμενο Βήμα: Τεχνικός έλεγχος αποδοχής από ΕΑ.ΙΤΥ, Πιστοποίηση από Π.Ι., οριστική παραλαβή του εξελληνισμένου λογισμικού

 
Modellus

New University of Lisbon, Portugal

Faculty of Sciences and Technology

Prof. Vitor Duarte Teodoro

Φυσική, Μαθηματικά, Χημεία, Βιολογία, Οικονομία Ινστιούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ο εξελληνισμός και η προσαρμογή του λογισμικού  ολοκληρώθηκε.

Βρίσκεται στη φάση πιστοποίησης από το Π.Ι.

Επόμενο Βήμα:  Οριστική παραλαβή του εξελληνισμένου λογισμικού, αναπαραγωγή αντιτύπων (CD και εγχειρίδια)

 

Γλωσσάρι του λογισμικού "Modellus"

Send mail to gramkirki@cti.gr with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τελευταία Ενημέρωση: 02-Αυγ-2002