Νέα-Ανακοινώσεις Περιεχόμενα Αναζήτηση Επικοινωνία Links 

Cabri Geometry II Cell City Earth Quest Einblicke Function Probe Modellus SimCalc MathWorlds Tabletop Jr & Tabletop

 

Home
Up

SimCalc MathWorlds


Κατασκευάστρια Εταιρία University of Massachusets

SimCalc Technologies, LLC.

Γνωστικό Αντικείμενο Μαθηματικά Λύκειο
Ανάδοχοι Φορείς για τον εξελληνισμό / προσαρμογή 1. Πληροφορική Τεχνογνωσία

2. Εκδόσεις Καστανιώτη

Στάδιο υλοποίησης έργου εξελληνισμού Υπογραφή Σύμβασης / Έναρξη έργου
Εκτίμηση χρόνου αποστολής του  στα Σχολικά Εργαστήρια Μάρτιος 2001
Web site http://tango.mth.umassd.edu/

Περιγραφή

Το συγκεκριμένο προϊόν δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εξερευνήσουν τον κόσμο των Μαθηματικών μέσα από κινούμενους κόσμους και από δυναμικές γραφικές παραστάσεις. Η κίνησή τους και η αλληλεπίδρασή τους με το εξομοιωμένο περιβάλλον τους ελέγχονται με τη βοήθεια μεταβαλλόμενων γραφικών παραστάσεων. Ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόσουν το περιβάλλον διεπαφής του προγράμματος στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των μαθητών τους. Το SimCalc MathWorlds χρησιμοποιεί εξελιγμένη τεχνολογία , εφαρμοσμένες ζωντανές εξομοιώσεις και εργαλεία απεικόνισης. Τα βασικά του εργαλεία είναι: γραφικές παραστάσεις, μετρητές , ρυθμιστές. Έτσι μπορεί με επιτυχία να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της διδασκαλίας θεματικών ενοτήτων κυρίως στην Άλγεβρα αλλά και στη Φυσική ( Κινηματική ).

 Παιδαγωγική προσέγγιση, Διδακτικοί στόχοι

Η δομή του λογισμικού βασίζεται σε μια παιδαγωγική που επικεντρώνει την προσοχή της κυρίως στον ίδιο τον μαθητή και στηρίζεται στις φυσικές εμπειρίες του καθώς και στις οπτικές και γλωσσικές του ικανότητες. Όσον αφορά το περιεχόμενό του αυτό συγκροτήθηκε ακολουθώντας βασικές στρατηγικές , που ανατρέπουν την παραδοσιακή προσέγγιση, η οποία προαπαιτεί τη γνώση της Άλγεβρας για το χειρισμό των μαθηματικών εννοιών στην τάξη.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην τεχνική και στη σταδιακή εκμάθηση των σημαντικότερων μαθηματικών εννοιών προτάσσοντας την εμπειρία της θεωρητικής μαθηματικής περιγραφής των φαινομένων.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι να θέσει αυτό την τεχνολογία στην υπηρεσία της γνώσης, εστιάζοντας στην επέκταση των ανωτέρων μαθηματικών ιδεών καθώς και στον προσδιορισμό της χρησιμότητας αυτών των ιδεών στην καθημερινή ανθρώπινη εμπειρία.

Το SimCalc MathWorlds έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στη διδασκαλία των παρακάτω θεματικών ενοτήτων :

  1. Εισαγωγή στα μαθηματικά των μεταβολών με τη χρήση του παραδείγματος της λειτουργίας των ανελκυστήρων
  2. Κατασκευή Γραφικών Παραστάσεων με βάση το Σύστημα των Καρτεσιανών Συντεταγμένων
  3. Σύνδεση γραφικών Παραστάσεων ταχύτητας και Θέσης
  4. Διερεύνηση της Πρότυπης περιοχής του Πολλαπλασιασμού.
  5. Σύνδεση με τις Ευθύγραμμες λειτουργίες και τις διαδικασίες επίλυσης
  6. Εμβαδόν τριγώνων
  7. Πιθανότητες

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπαιδευτικές δραστηριότητες / φύλλα εργασίας που καλύπτουν πλήθος διδακτικών ενοτήτων. Αυτές αναπτύσσονται στα παρακάτω περιβάλλοντα εξομοίωσης που διαθέτει το λογισμικό: Water World, A first Elevator, First Dude.

Η έντυπη τεκμηρίωση στην ελληνική γλώσσα που θα συνοδεύει το λογισμικό αποτελείται από:

  • Εγχειρίδιο και οδηγός Άμεσης Αναφοράς του SimCalc MathWorlds
  • Διδάσκοντας Άλγεβρα με το SimCalc MathWorlds
  • Εξερευνώντας την Άλγεβρα με το SimCalc MathWorlds

Εικόνες από το λογισμικό


Send mail to gramkirki@cti.gr with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τελευταία Ενημέρωση: 02-Αυγ-2002